Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Zmiany w regulaminie w Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok

Wtorek, 12 maja 2020

14 kwietnia na sesji Rady Miejskiej w Policach została przyjęta uchwała zmieniająca regulamin Polickiego Budżetu Obywatelskiego na 2021 rok.
Od 7 maja uchwała ta zaczęła obowiązywać. W związku z wprowadzonymi zmianami w regulaminie wszystkie procedury obowiązujące w tym roku zostały przesunięte.
Nowy harmonogram Polickiego Budżetu Obywatelskiego przedstawia się następująco:
- od 31 sierpnia do 20 września - dodatkowy termin składania projektów,
- do 12 października - przedstawienie protokołu z weryfikacji projektów,
- od 19 października do 1 listopada - głosowania na pozytywnie zweryfikowane projekty.
Wszystkie projekty, które zostały złożone w pierwszym wyznaczonym terminie zachowują ważność i będą brane pod uwagę przy weryfikacji.

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z §5 ust. 6 załącznika do Zarządzenia Nr 143/2018 Burmistrza Polic z dnia 26 czerwca 2018 roku do 30 kwietnia br. powinno się odbyć spotkanie podsumowujące Policki Budżet Obywatelski na 2019 rok.

W związku ze stanem epidemii spotkanie to zostanie przełożone na termin, w którym będzie możliwa jego bezpieczna organizacja. O wszystkich zmianach i terminach będziemy informować na profilu facebookowym oraz stronie internetowej Polickiego Budżetu Obywatelskiego https://bo.police.pl
Powrót