Witamy w systemie głosowania!

Zasady głosowania:

  • Prawo do udziału w głosowaniu na projekty zgłoszone do realizacji w ramach Polickiego Budżetu Obywatelskiego ma każdy mieszkaniec gminy Police.

  • W przypadku osób głosujących, które nie ukończyły 13 r.ż. należy także podać dane opiekunów prawnych.

  • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.

  • Każdy mieszkaniec może oddać głos na dowolną ilość zadań z listy.

  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię i nazwisko oraz numer PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.

  • Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego.

  • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego. 

  • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole. 

  • Jeden numer telefonu może wykorzystać 5 osób.

  • Aby prawidłowo oddać głos, należy wybrać przynajmniej jedną propozycję z listy poprzez kliknięcie pola “Wybierz” przy wybranej propozycji.

Wstecz

Krok 1 z 3: Wybór projektów

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy numer PESEL! Sprawdź poprawność wpisanych danych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego police.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Polic z siedzibą ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Burmistrz Polic szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu police.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu police.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Polic.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Polic uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie police.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Polic, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Polic, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa police.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Polic lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email Krzysztof.malodobry@ug.police.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 91 431 18 25. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podane dane została wydana karta do głosowania

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
1
Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci w Sołectwie Przęsocin.
Rozbudowa istniejącego placu zabaw dla dzieci poprzez zwiększenie ilości przyrządów do zabawy dla najmłodszych mieszkańców wsi Przęsocin.
54 989,66 zł
Wybierz
2
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na terenie osiedla Jasienica
Wykonanie ścieżki rowerowej, wykonanie i montaż urządzeń sportowo rekreacyjnych
141 750 zł
Wybierz
3
Budowa „Ogrodu sensorycznego” - integracji zmysłów na terenie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach przy ul. Przyjaźni 1
Celem realizacji projektu jest stworzenie terenu o dużej wartości poznawczej, polegającej na wzmacnianiu rozwoju w zakresie integracji zmysłów. Nowatorski pomysł przeznaczony do stymulacji sensorycznej i terapii zabawą poprzez dostarczanie wielu wrażeń zmysłowych sprzyjających rozwojowi dziecka.
397 000 zł
Wybierz
4
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU I DOBUDOWA GARAŻU NA POTRZEBY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI TATYNIA
Przebudowa istniejącego budynku i budowa garażu na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Tatyni służącego jednostce do utrzymania wysokiej gotowości bojowej i bezpieczeństwa służby poprzez poprawę warunków magazynowania sprzętu pożarniczego w tym wozu marki MAN.
127 165 zł
Wybierz
5
POLICE PRZYJAZNE DLA PSÓW - urządzenie dwóch wybiegów dla psów na terenie Polic
Projekt przewiduje urządzenie na terenie miasta Police wybiegów dla psów wraz z odpowiednim wyposażeniem w Parku Staromiejskim, przy Klubie Nauczyciela. Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Polic.
140 050 zł
Wybierz
6
Coś dla Malucha i Starszaka czyli zabawa na 102!!! - modernizacja placu zabaw na Nowopolu.
Plac zabaw przy ulicy Nowopol/Słowiańska to bezpieczne miejsce dla dzieci. Niestety potencjał nie został wykorzystany, dlatego trzeba go zmodernizować, aby spełniał swoje zadanie na 102!!!
335 056,90 zł
Wybierz
7
Projekt przebudowy Skate Parku przy ul. Piaskowej w Policach
Zadanie polega na gruntownej przebudowie aktualnego Skate Parku, poczynając od poprawy stanu nawierzchni, po zmianę aktualnych przeszkód.
773 200 zł
Wybierz
8
Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Policach
Głównym założeniem projektu jest modernizacja ogólnodostępnego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w taki sposób aby był przeznaczony w swoim użytkowaniu dla dzieci w różnym przedziale wiekowym. Projekt obejmowałby: zakup i montaż urządzeń sportowo - zręcznościowych: takich jak trampolina
204 838,20 zł
Wybierz
9
Zagospodarowanie terenu za budynkiem świetlicy wiejskiej w m. Tatynia
ogrodzenie placu za świetlicą, utwardzenie terenu, montaż małej architektury
49 867,40 zł
Wybierz
10
MONITORING GRILLOWISKA. WYMIANA OŚWIETLENIA NA POLANIE. OŚWIETLENIE MIEJSC DO GRILLOWANIA
Montaż kamery monitoringu na polanie za Szkołą Podstawową nr 8 w miejscach do grillowania . Budowa oświetlenia stanowisk do grillowania. Wymiana 4 szt. opraw lamp sodowych stojących na polanie na lampy LED.
125 000 zł
Wybierz
11
„PRZYJAZNY ZAKĄTEK NA STAREJ DĄBRÓWCE” – Urządzenie placu rekreacyjnego u zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej
Urządzenie placu rekreacyjnego u zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej i wyposażenie go m. in. w: - plac zabaw dla dzieci najmłodszych - plac zabaw dla dzieci starszych - siłownię zewnętrzną - ścieżkę rowerowo-rolkową - placyk piknikowy z zegarem słonecznym - oświetlenie i monitoring
575 000 zł
Wybierz
12
REKREACYJNA STREFA SPORTOWA – RODZINNY PLAC ZABAW
Strefa wszechstronnego treningu ogólnorozwojowego niezależnie od umiejętności i predyspozycji. Będzie to ciekawa alternatywa spędzania wolnego czasu dla każdego mieszkańca Polic niezależnie od wieku. Projekt łączy sport i rekreację z jednoczesnym integrowaniem rodzin oraz lokalnych społeczności.
230 748 zł
Wybierz
13
Budowa oświetlenia drogowego odcinka ulicy łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską"
Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ulicy Roweckiego tzw. "rurowa". Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów poruszających się po ścieżce w porze nocnej.
380 000 zł
Wybierz
14
Doposażenie placu zabaw i stworzenie strefy rekreacyjnej dla Sołectwa Wieńkowo
Doposażenie istniejącego placy zabaw w nowe urządzenia zabawowe. Stworzenie strefy rekreacyjnej-budowa grilla murowanego z rusztem, ławkami i chodnikiem.
54 660,95 zł
Wybierz
16
„Modernizacja placu zabaw dla dzieci i dorosłych w sołectwie Uniemyśl”
Modernizacja placu zabaw dla najmłodszych oraz trochę starszych mieszkańców sołectwa Uniemyśl. W ramach projektu wybudowany zostanie nowoczesny, certyfikowany plac zabaw dla najmłodszych oraz atrakcje dla pozostałych mieszkańców takie jak boisko do siatkówki, czy stół do ping-ponga.
72 100 zł
Wybierz

Brak projektów

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko 5 kodów na jeden numer telefonu komórkowego. Mam już kod.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

×