Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. „Bezpieczny plac aktywności fizycznej” na terenie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie.


Lokalizacja

Teren Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi  w Tanowie ul. Szczecińska 31 72-004 Tanowo

Skrócony opis zadania

Innowacyjny plac zabaw, który pozwoli stworzyć alternatywę dla tradycyjnych form spędzania czasu na świeżym powietrzu przez dzieci oraz mieszkańców Tanowa.

Opis projektu

Plac zabaw powinien poprzez zabawę integrować dzieci, zachęcając je do wspólnego spędzania czasu, więc warto w tę przestrzeń wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Ze względu na czas pandemii obserwujemy pogarszającą się kondycję fizyczną dzieci. Dlatego chcemy na terenie szkoły stworzyć miejsce, gdzie dzieci będą mogły aktywnie spędzić czas. Istniejący plac zabaw cieszy się dużą popularnością wśród dzieci, natomiast jest stale konserwowany
i modernizowany, stare drewniane elementy są usuwane, brakuje w nim jednak miejsca
do wspinania i prawdziwego toru przeszkód. Stąd pomysł, by stworzyć nowe miejsce zachęcające dzieci jak i całe rodziny do aktywności fizycznej i pobudzające wyobraźnię. Modernizacja istniejącego boiska do koszykówki (nie użytkowanego) o powierzchni 415 m2 jest świetnym miejscem dla zapewnienia dzieciom z klas 1-8 bezpiecznego miejsca do zabawy.
Proponuje się położenie nowej nawierzchni bezpiecznej - płytki gumowe 75 SBR oraz  montaż platformy wielofunkcyjnej o wymiarach 5,8 m x 9,3 m, malowanej proszkowo, dzięki czemu urządzenie jest wytrzymałe na warunki atmosferyczne i nie wymaga takiej konserwacji jak drewniane place zabaw. Aztec łuk to wyjątkowo zakręcona ścianka do wspinaczki. Zabawa
na tym urządzeniu pozwala dzieciom wyzbyć się nadmiaru energii, przy czym jest ono także niezwykle pożyteczne dla ich rozwoju psychofizycznego. Dzięki niej nasze pociechy mają m.in. zapewniony prawidłowy rozwój mięśni, koordynacji ruchowej i równowagi.
Poza doskonałą funkcjonalnością, również estetyka tej konstrukcji jest bardzo atrakcyjna
i przykuwająca wzrok z daleka, przywodząca na myśl abstrakcyjne, by nie powiedzieć kosmiczne kształty i formy. Dodatkowym atutem łuku Aztec jest jego trwałość i odporność
na wszelkie ewentualne, nawet najbardziej dotkliwe, uszkodzenia mechaniczne
oraz te, wywołane przez aurę. Kolejnym atutem zagospodarowania w/w terenu będzie umieszczenie ławek, zapewniających pełną wygodę w czasie odpoczynku. Ławki mają niebieski kolor, dzięki czemu można świetnie urozmaicić przestrzeń i nadać jej charakterystyczny styl. Na terenie, na którym będzie nawierzchnia bezpieczna zostaną zamocowane mini bramki do gry w piłkę lub unihokeja. Da on możliwość do innych zabawy ruchowych na świeżym powietrzu. Jest to doskonała przestrzeń do wspomagania rozwoju koordynacji ruchowej oraz sprawności  dzieci. Wyposażenie placu w elementy stymulujące rozwój poznawczy zwiększą jego atrakcyjność pozwolą dzieciom na odkrywcze
i nieszablonowe spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Ze względu na położenie szkoły
(teren wiejski), dostęp do niektórych obiektów kulturalnych i naukowych, położonych
w obrębie gminy, jest dla dzieci z tej placówki utrudniony. Warto więc zadbać
o ich wszechstronny rozwój, zagospodarowując korzystniej teren wokół szkoły. Damy dzieciom i mieszkańcom Tanowa piękną, nowoczesną i przyjazną dla mieszkańców przestrzeń do zabawy i spędzania wolnego czasu, w której będą mogły się bezpiecznie bawić i spotykać
z rówieśnikami. Oderwijmy je od komputerów i telefonów komórkowych. Dzieci w wieku szkolnym potrzebują wyzwań i miejsc, gdzie będą mogły wspólnie z innymi dziećmi w ich wieku bawić się i spędzać czas.

Cel zadania

Damy dzieciom i mieszkańcom Tanowa piękną, nowoczesną i przyjazną dla mieszkańców przestrzeń do zabawy i spędzania wolnego czasu. Zapewniamy   dzieciom przestrzeń, w której będą mogły się bezpiecznie bawić i spotykać z rówieśnikami. Oderwijmy je od komputerów i telefonów komórkowych. Dzieci w wieku szkolnym potrzebują wyzwań i  miejsc, gdzie będą mogły wspólnie z innymi dziećmi w ich wieku bawić się i spędzać czas. Ponadto tak wyposażony plac zabaw zwiększy szanse rozwoju fizycznego dzieci z sołectwa Tanowo, stanie się idealnym miejscem spotkań do wzmacniania więzi rodzinnych i zacieśniania współpracy między placówkami oświatowymi w sołectwie i gminie.

Beneficjenci

Dzieci i rodzice ze Szkoły Podstawowej w Tanowie
Dzieci z Przedszkola Publicznego w Tanowie
Społeczność lokalna

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Powierzchnia bezpieczna 120 m228 745,10 zł
2Montaż powierzchni bezpiecznej (płytki gumowe SRB 75)6 765 zł
36765,059 778 zł
4Ścianka wspinaczkowa Aztec łuk12 730,50 zł
5urządzenie promocyjne - bonus1,23 zł
6Montaż urządzeń15 805,50 zł
Łącznie: 123 825,33 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
„Bezpieczny plac aktywności fizycznej” na terenie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza z Oddziałami Dwujęzycznymi i Przedszkolnymi w Tanowie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego police.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Polic z siedzibą ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Burmistrz Polic szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu police.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu police.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Polic.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Polic uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie police.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Polic, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Polic, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa police.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Polic lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email Krzysztof.malodobry@ug.police.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 91 431 18 25. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.