Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. "zdrowieJEMY" rewitalizacja ogrodu przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach


Lokalizacja

Przedszkole Publiczne nr 9 „Tęczowa Kraina” w Policach przy ul. Piaskowej 13, 72-010 Police, gmina Police, nr działki 2127/2 (obręb 0014)

Skrócony opis zadania

Stworzenie nowoczesnego, kreatywnego i bezpiecznego środowiska umożliwiającego zachowanie równowagi między rozwojem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym i społecznym dzieci.

Opis projektu

Naszym celem jest stworzenie takiej przestrzeni, w której dzieci oprócz rozwijania sprawności motorycznej, będą mogły samodzielnie kształtować inne umiejętności, bardzo potrzebne i cenione w obecnej rzeczywistości. Chcemy stworzyć miejsce, gdzie od najmłodszych lat dzieci będą uczyć się współpracy, czy samodzielnego podejmowania wyborów. Aby samodzielnie rozwijać własne zainteresowania i poszerzać wachlarz zdobytych umiejętności konieczne jest doposażenie placu w elementy stymulujące rozwój poznawczy oraz takie, które pozwolą dzieciom na odkrywcze i nieszablonowe spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Długi czas spędzany przez dzieci przed różnego rodzaju ekranami należy równoważyć pobytem na świeżym powietrzu. Duży teren przedszkolnego ogrodu umożliwia wygospodarowanie przestrzeni, gdzie można będzie zadbać o zdrowie fizyczne – np. w postaci tężni zewnętrznej, czy tyrolki, jak i o zdrowie psychiczne – czyli uczyć najmłodszych pokonywania własnych lęków, dzięki czemu wyrosną na pewnych siebie i świadomych swojej wartości dorosłych. Miejsce, gdzie dzieci poprzez odnoszenie sukcesów i  ponoszenie porażek,  będą wzmacniać swą odporność emocjonalną, a także rozwijać wartości, które pozwolą zachować równowagę między zdrowiem fizycznym, psychicznym i społecznym. Obecny plac zabaw znajdujący się przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach jest stale konserwowany. Zawiera on głównie drewniane elementy, które z uwagi na brak możliwość naprawy są usuwane z placu. Nowo montowane elementy będą wykonane głównie ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo, dzięki czemu urządzenia są wytrzymałe na warunki atmosferyczne co znacznie zwiększa żywotność obiektów i ogranicza koszty konserwacji.
Huśtawki, zjeżdżalnie czy piaskownice są niezaprzeczalnie niezwykle ważne w rozwoju małego dziecka, jednakże plac zabaw powinien przed dziećmi stawiać również wyzwania i dawać im przestrzeń rozwijania własnej samodzielności, warto wiec w tą przestrzeń wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Działanie poprzez doświadczenie i doświadczanie zachęca do eksperymentowania z nauką, angażuje wszystkie zmysły i pobudza do samodzielnego zdobywania wiedzy. Powiększenie asortymentu placu o zewnętrzną tężnię solną ma za zadanie zadbanie o zdrowie fizyczne naszych dzieci. Tężnia nasyca przestrzeń znajdującą się w promieniu kilku metrów od słupa tarniny jodem, bromem i całą gamą innych mikroelementów, takich jak magnez, sód, potas czy żelazo. Wokół tężni wytwarza się specyficzny mikroklimat, będący naturalnym leczniczym inhalatorium. Inhalacja solanką jest metodą zapobiegania i wspomagania leczenia wielu schorzeń dróg oddechowych, stanowiących główne dolegliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowo planowane są donice ogrodowe przy każdej z są, aby dzieci mogły samodzielnie hodować w nich rośliny oraz warzywa. Uczy to cierpliwości, szacunku do przyrody a jednocześnie pozwoli na wyhodowanie własnych organicznych warzyw, zachęcając tym samym dzieci do spożywania warzyw i dbania o środowisko.  Stanowiska doświadczalne na placu zwiększą jego funkcjonalność i atrakcyjność oraz zapewnią dzieciom szersze możliwości obcowania ze zjawiskami fizycznymi czy przyrodniczymi w praktyce. Dzieci będą mogły wspólnie eksperymentować i odkrywać zagadki, co stanowi doskonałą formę wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Plac wymaga również zabezpieczenia betonowych konstrukcji znajdujących się przy salach oraz doświetlenia placu w postaci montażu lamp solarnych. Niezbędne będzie również pod wybrane elementy zastosowanie nawierzchni bezpiecznej co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo zabaw na placu.

Etapy realizacji zadania:
1. Wykonanie projektu prac ziemnych oraz rozmieszczenia nowych elementów
2. Wybór urządzeń i wykonawcy
3. Montaż poszczególnych urządzeń

Cel zadania

Zabawa w tak zorganizowanej przestrzeni pozwoli na angażowanie wszystkich zmysłów i wszechstronną stymulację rozwoju dziecka. Dzieci zyskają bezpieczne miejsce, pobudzające je do samodzielnego działania i zdobywania wiedzy, zyskają miejsce, które będzie wpierać ich zdrowie i prawidłowy rozwój. Ponadto tak wyposażony plac zabaw zwiększy szanse na samodzielność i realizację zainteresowań wszystkich dzieci oraz stanie się idealnym miejscem spotkań do wzmacniania więzi rodzinnych i zacieśniania współpracy między placówkami oświatowymi w gminie. A najważniejsze, pozwoli na zachowanie równowagi  pomiędzy zdrowiem fizycznym, psychicznym i społecznym.

Beneficjenci

Dzieci i rodzice z Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach
Dzieci z innych przedszkoli położonych na terenie gminy w ramach planowanych spotkań
Uczniowie Szkół Podstawowych w Policach w ramach planowanych spotkań
Społeczność lokalna w ramach festynów, spotkań i wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie przedszkola

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Usługa projektowa 10 000 zł
2Prace ziemne, zakup i montaż elementów placu zabaw442 000 zł
Łącznie: 452 000 zł

Zdjęcia realizacji

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
"zdrowieJEMY" rewitalizacja ogrodu przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego police.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Polic z siedzibą ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Burmistrz Polic szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu police.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu police.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Polic.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Polic uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie police.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Polic, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Polic, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa police.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Polic lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email Krzysztof.malodobry@ug.police.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 91 431 18 25. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.