Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. "zdrowieJEMY" rewitalizacja ogrodu przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach


Lokalizacja

Przedszkole Publiczne nr 9 „Tęczowa Kraina” w Policach przy ul. Piaskowej 13, 72-010 Police, gmina Police, nr działki 2127/2 (obręb 0014)

Skrócony opis zadania

Stworzenie nowoczesnego, kreatywnego i bezpiecznego środowiska umożliwiającego zachowanie równowagi między rozwojem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym i społecznym dzieci.

Opis projektu

Naszym celem jest stworzenie takiej przestrzeni, w której dzieci oprócz rozwijania sprawności motorycznej, będą mogły samodzielnie kształtować inne umiejętności, bardzo potrzebne i cenione w obecnej rzeczywistości. Chcemy stworzyć miejsce, gdzie od najmłodszych lat dzieci będą uczyć się współpracy, czy samodzielnego podejmowania wyborów. Aby samodzielnie rozwijać własne zainteresowania i poszerzać wachlarz zdobytych umiejętności konieczne jest doposażenie placu w elementy stymulujące rozwój poznawczy oraz takie, które pozwolą dzieciom na odkrywcze i nieszablonowe spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Długi czas spędzany przez dzieci przed różnego rodzaju ekranami należy równoważyć pobytem na świeżym powietrzu. Duży teren przedszkolnego ogrodu umożliwia wygospodarowanie przestrzeni, gdzie można będzie zadbać o zdrowie fizyczne – np. w postaci tężni zewnętrznej, czy tyrolki, jak i o zdrowie psychiczne – czyli uczyć najmłodszych pokonywania własnych lęków, dzięki czemu wyrosną na pewnych siebie i świadomych swojej wartości dorosłych. Miejsce, gdzie dzieci poprzez odnoszenie sukcesów i  ponoszenie porażek,  będą wzmacniać swą odporność emocjonalną, a także rozwijać wartości, które pozwolą zachować równowagę między zdrowiem fizycznym, psychicznym i społecznym. Obecny plac zabaw znajdujący się przy Przedszkolu Publicznym nr 9 w Policach jest stale konserwowany. Zawiera on głównie drewniane elementy, które z uwagi na brak możliwość naprawy są usuwane z placu. Nowo montowane elementy będą wykonane głównie ze stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo, dzięki czemu urządzenia są wytrzymałe na warunki atmosferyczne co znacznie zwiększa żywotność obiektów i ogranicza koszty konserwacji.
Huśtawki, zjeżdżalnie czy piaskownice są niezaprzeczalnie niezwykle ważne w rozwoju małego dziecka, jednakże plac zabaw powinien przed dziećmi stawiać również wyzwania i dawać im przestrzeń rozwijania własnej samodzielności, warto wiec w tą przestrzeń wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Działanie poprzez doświadczenie i doświadczanie zachęca do eksperymentowania z nauką, angażuje wszystkie zmysły i pobudza do samodzielnego zdobywania wiedzy. Powiększenie asortymentu placu o zewnętrzną tężnię solną ma za zadanie zadbanie o zdrowie fizyczne naszych dzieci. Tężnia nasyca przestrzeń znajdującą się w promieniu kilku metrów od słupa tarniny jodem, bromem i całą gamą innych mikroelementów, takich jak magnez, sód, potas czy żelazo. Wokół tężni wytwarza się specyficzny mikroklimat, będący naturalnym leczniczym inhalatorium. Inhalacja solanką jest metodą zapobiegania i wspomagania leczenia wielu schorzeń dróg oddechowych, stanowiących główne dolegliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Dodatkowo planowane są donice ogrodowe przy każdej z są, aby dzieci mogły samodzielnie hodować w nich rośliny oraz warzywa. Uczy to cierpliwości, szacunku do przyrody a jednocześnie pozwoli na wyhodowanie własnych organicznych warzyw, zachęcając tym samym dzieci do spożywania warzyw i dbania o środowisko.  Stanowiska doświadczalne na placu zwiększą jego funkcjonalność i atrakcyjność oraz zapewnią dzieciom szersze możliwości obcowania ze zjawiskami fizycznymi czy przyrodniczymi w praktyce. Dzieci będą mogły wspólnie eksperymentować i odkrywać zagadki, co stanowi doskonałą formę wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu.
Plac wymaga również zabezpieczenia betonowych konstrukcji znajdujących się przy salach oraz doświetlenia placu w postaci montażu lamp solarnych. Niezbędne będzie również pod wybrane elementy zastosowanie nawierzchni bezpiecznej co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo zabaw na placu.

Etapy realizacji zadania:
1. Wykonanie projektu prac ziemnych oraz rozmieszczenia nowych elementów
2. Wybór urządzeń i wykonawcy
3. Montaż poszczególnych urządzeń

Cel zadania

Zabawa w tak zorganizowanej przestrzeni pozwoli na angażowanie wszystkich zmysłów i wszechstronną stymulację rozwoju dziecka. Dzieci zyskają bezpieczne miejsce, pobudzające je do samodzielnego działania i zdobywania wiedzy, zyskają miejsce, które będzie wpierać ich zdrowie i prawidłowy rozwój. Ponadto tak wyposażony plac zabaw zwiększy szanse na samodzielność i realizację zainteresowań wszystkich dzieci oraz stanie się idealnym miejscem spotkań do wzmacniania więzi rodzinnych i zacieśniania współpracy między placówkami oświatowymi w gminie. A najważniejsze, pozwoli na zachowanie równowagi  pomiędzy zdrowiem fizycznym, psychicznym i społecznym.

Beneficjenci

Dzieci i rodzice z Przedszkola Publicznego nr 9 w Policach
Dzieci z innych przedszkoli położonych na terenie gminy w ramach planowanych spotkań
Uczniowie Szkół Podstawowych w Policach w ramach planowanych spotkań
Społeczność lokalna w ramach festynów, spotkań i wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie przedszkola

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Usługa projektowa 10 000 zł
2Prace ziemne, zakup i montaż elementów placu zabaw442 000 zł
Łącznie: 452 000 zł