Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6

6. Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Policach


Lokalizacja

Miasto Police – istniejący plac zabaw za Szkołą Podstawową nr 1 przy ulicy Sikorskiego 8

Skrócony opis zadania

Głównym założeniem projektu jest modernizacja ogólnodostępnego  placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w taki sposób aby był przeznaczony w swoim użytkowaniu dla dzieci w różnym przedziale wiekowym.

Opis projektu

Cel: Stworzenie dzieciom bezpiecznego miejsca do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Dzięki pozyskanym środkom z budżetu obywatelskiego powstanie niezwykły plac zabaw, który wprawi w zachwyt każde dziecko i pozwoli na fantastyczną zabawę na świeżym powietrzu. Dzieci będą mogły aktywnie i kreatywnie spędzać wolny czas przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa ponieważ wszystkie urządzenia będą posiadać certyfikat.
Etapy – demontaż zniszczonych urządzeń, doposażenie i wylanie powierzchni poliuretanowej.

Cel zadania

Celem realizacji projektu jest powstanie placu zabaw, który byłby przyjazny dla uczniów SP 1, dzieci korzystających z placu a także ich opiekunów. Przewidywany do realizacji zakres prac ma na celu pobudzić wyobraźnię dzieci, ich rozwój fizyczny ale przede wszystkim stworzenie im bezpiecznego miejsca do zabawy, które byłoby chętnie odwiedzane. W miejscu w którym miałby powstać przedmiotowy plac zabaw istnieje już coś podobnego, ale niestety trudno to nazwać placem zabaw a raczej pozostałością po placu zabaw. Jego obecny standard pozostawia wiele do życzenia ( na niewielkiej powierzchni zamontowane są: kręciołek, sprężynowiec potrójny, zjeżdżalnia, mała wspinaczka, drabinki i równoważnia) – wszystko bardzo zużyte i wyeksploatowane.
Teren wokół istniejącego „placu zabaw” na tyłach szkoły to 2 boiska, miasteczko rowerowe, drzewa liściaste i ogromny plac zieleni -  posiada zatem potencjał na jego modernizację i powiększenie.

Beneficjenci

Plac zabaw byłby głównie dostępny dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz wszystkich, którzy będą chcieli z niego korzystać. Niewątpliwie jednak największą grupą odbiorców będą dzieci z klas I –III oraz uczniowie przebywający na świetlicy. Realizacja projektu jest potrzebą wynikającą z wspólnych rozmów z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 oraz mieszkańcami Starych Polic zamieszkujących bloki i domki  bezpośrednio przyległe do szkoły, a także tych, którzy zamieszkują inne części naszego miasta a  często przebywają w tej okolicy.
Projekt zatem powstał w wyniku inicjatywy obywatelskiej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Bezpieczna nawierzchnia z poliuretanu 60 m² 27 000 zł
2Dokumentacja projektowa placu zabaw 5 500 zł
32 ławki z montażem 2 400 zł
4Tablica informacyjna 1 100 zł
5Kosz na śmieci z montażem 1 300 zł
6Huśtawka potrójna metalowa 9 700 zł
7Zestaw zabawowy metalowy 34 000 zł
8Zestaw sprawnościowy metalowy22 000 zł
9Trampolina ziemna 9 300 zł
10Piaskownica 3 500 zł
11Karuzela 7 700 zł
12Stół do gry w piłkarzyki 8 500 zł
13Bujak pojedynczy na sprężynie – skuter 1 600 zł
14Demontaż starych urządzeń 2 000 zł
15Montaż urządzeń i poliuretanu 10 000 zł
Łącznie: 145 600 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Policach

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego police.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Polic z siedzibą ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Burmistrz Polic szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu police.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu police.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Polic.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Polic uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie police.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Polic, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Polic, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa police.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Polic lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email Krzysztof.malodobry@ug.police.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 91 431 18 25. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.