Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. WYREMONTUJMY RAZEM ULICĘ ROBOTNICZĄ. Remont ul. Robotniczej w Policach wraz z nowymi miejscami parkingowymi


Lokalizacja

Remont nawierzchni ulicy Robotniczej w Policach na całej jej długości od skrzyżowania z ul. Bankową, do skrzyżowania z ulicą Piaskową.
Działka drogowa 2639 należaca do Gminy Police

Skrócony opis zadania

Remont nawierzchni ulicy Robotniczej w Policach wraz z nowymi miejscami parkingowych w ciągu całej ulicy.

Opis projektu

Nawierzchnia ulicy Robotniczej w Policach jest w fatalnym stanie (działka 2639). Mimo podejmowanych w ostatnich latach prób i inicjatyw, nie udało się w doprowadzić do modernizacji tego miejsca. Ulica ma duże znaczenie, bo mieszczą się przy niej nie tylko budynki mieszkalne wielorodzinne ale również dwie istotne placówki, żłobek i przedszkole. Z tego powodu ulica jest bardzo mocno eksploatowana w porach dowozu i odbierania dzieci z tych placówek. Dodatkowo u zbiegu ul. Robotniczej i Piaskowej w najbliższej przyszłości powstanie kolejny budynek wielorodzinny, co sprawi, że kolejni mieszkańcy będą korzystali z tej ulicy. W środkowej części ulicy, przy wjeździe do przedszkola są ogromne problemy z odwodnieniem. Przy najmniejszym nawet deszczu na ulicy powstają ogromne kałuże wody utrudniając funkcjonowanie i poruszanie się mieszkańcom.
Projekt zakłada wykonanie projektu technicznego modernizacji nawierzchni ulicy oraz wykonanie samego remontu wraz z urządzeniem dodatkowych miejsc parkingowych, a także niewielkiego parkingu typu kiss&ride przy przedszkolu. Zaproponowano realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj', tzn., jeden wykonawca zajmie się projektem oraz realizacją zadania.
Należy wykonać remont nawierzchni ulicy na całej jej długości, dokonać odpowiedniej korekty studzienek kanalizacyjnych oraz poprawić odwodnienie w środkowej części ulicy. Ponadto należy wykorzystać wolne przestrzenie aby ulokować na nich dodatkowe miejsca parkingowe, w tym parking typu kiss&ride przy Przedszkolu Publicznym nr 5. Projekt przewiduje dwa etapy: 1 - wykonanie projektu technicznego, 2 - wykonanie samego remontu.
Szacowny koszt realizowanego projektu oparto o załączony do PBO poradnik "Zobacz przykładowy cennik"

Cel zadania

Remont nawierzchni ulicy Robotniczej oraz urządzenie nowych miejsc parkingowych w sposób istotny poprawi jakość życia mieszkańców Gminy Police. Przede wszystkim dotyczyć to będzie rodzin zamieszkujących ulicę Robotnicą oraz Policzan, którzy dowożą swoje dzieci do Przedszkola Publicznego nr 5 i Miejskiego Żłobka. W efekcie realizacji projektu mieszkańcy uzyskają znaczną poprawę warunków życia w tej części Polic, poprawi się bezpieczeństwo dla korzystania z drogi publicznej jaką jest ulica Robotnicza.

Beneficjenci

Projekt skierowany jest do mieszkańców Polic, a w szczególności do osób zamieszkujących przy ul. Robotniczej w Policach, a także mieszkańców, którzy codziennie dowożą swoje dzieci do przedszkola i żłobka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Modernizacja nawierzchni oraz wykonanie bezpiecznych przejśc dla pieszych226 460 zł
2Projekt techniczny40 000 zł
3Wykonanie miejsc parkingowych 25 000 zł
4wykonanie modernizacji odwodnienia przy wjeździe do PP nr 55 000 zł
Łącznie: 296 460 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
WYREMONTUJMY RAZEM ULICĘ ROBOTNICZĄ. Remont ul. Robotniczej w Policach wraz z nowymi miejscami parkingowymi

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego police.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Polic z siedzibą ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Burmistrz Polic szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu police.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu police.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Polic.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Polic uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie police.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Polic, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Polic, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa police.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Polic lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email Krzysztof.malodobry@ug.police.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 91 431 18 25. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.