Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8

8. WYREMONTUJMY RAZEM ULICĘ ROBOTNICZĄ. Remont ul. Robotniczej w Policach wraz z nowymi miejscami parkingowymi


Lokalizacja

Remont nawierzchni ulicy Robotniczej w Policach na całej jej długości od skrzyżowania z ul. Bankową, do skrzyżowania z ulicą Piaskową.
Działka drogowa 2639 należaca do Gminy Police

Skrócony opis zadania

Remont nawierzchni ulicy Robotniczej w Policach wraz z nowymi miejscami parkingowych w ciągu całej ulicy.

Opis projektu

Nawierzchnia ulicy Robotniczej w Policach jest w fatalnym stanie (działka 2639). Mimo podejmowanych w ostatnich latach prób i inicjatyw, nie udało się w doprowadzić do modernizacji tego miejsca. Ulica ma duże znaczenie, bo mieszczą się przy niej nie tylko budynki mieszkalne wielorodzinne ale również dwie istotne placówki, żłobek i przedszkole. Z tego powodu ulica jest bardzo mocno eksploatowana w porach dowozu i odbierania dzieci z tych placówek. Dodatkowo u zbiegu ul. Robotniczej i Piaskowej w najbliższej przyszłości powstanie kolejny budynek wielorodzinny, co sprawi, że kolejni mieszkańcy będą korzystali z tej ulicy. W środkowej części ulicy, przy wjeździe do przedszkola są ogromne problemy z odwodnieniem. Przy najmniejszym nawet deszczu na ulicy powstają ogromne kałuże wody utrudniając funkcjonowanie i poruszanie się mieszkańcom.
Projekt zakłada wykonanie projektu technicznego modernizacji nawierzchni ulicy oraz wykonanie samego remontu wraz z urządzeniem dodatkowych miejsc parkingowych, a także niewielkiego parkingu typu kiss&ride przy przedszkolu. Zaproponowano realizację zadania w formule "zaprojektuj i wybuduj', tzn., jeden wykonawca zajmie się projektem oraz realizacją zadania.
Należy wykonać remont nawierzchni ulicy na całej jej długości, dokonać odpowiedniej korekty studzienek kanalizacyjnych oraz poprawić odwodnienie w środkowej części ulicy. Ponadto należy wykorzystać wolne przestrzenie aby ulokować na nich dodatkowe miejsca parkingowe, w tym parking typu kiss&ride przy Przedszkolu Publicznym nr 5. Projekt przewiduje dwa etapy: 1 - wykonanie projektu technicznego, 2 - wykonanie samego remontu.
Szacowny koszt realizowanego projektu oparto o załączony do PBO poradnik "Zobacz przykładowy cennik"

Cel zadania

Remont nawierzchni ulicy Robotniczej oraz urządzenie nowych miejsc parkingowych w sposób istotny poprawi jakość życia mieszkańców Gminy Police. Przede wszystkim dotyczyć to będzie rodzin zamieszkujących ulicę Robotnicą oraz Policzan, którzy dowożą swoje dzieci do Przedszkola Publicznego nr 5 i Miejskiego Żłobka. W efekcie realizacji projektu mieszkańcy uzyskają znaczną poprawę warunków życia w tej części Polic, poprawi się bezpieczeństwo dla korzystania z drogi publicznej jaką jest ulica Robotnicza.

Beneficjenci

Projekt skierowany jest do mieszkańców Polic, a w szczególności do osób zamieszkujących przy ul. Robotniczej w Policach, a także mieszkańców, którzy codziennie dowożą swoje dzieci do przedszkola i żłobka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Modernizacja nawierzchni oraz wykonanie bezpiecznych przejśc dla pieszych226 460 zł
2Projekt techniczny40 000 zł
3Wykonanie miejsc parkingowych 25 000 zł
4wykonanie modernizacji odwodnienia przy wjeździe do PP nr 55 000 zł
Łącznie: 296 460 zł