Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. „Bezpiecznie, sensorycznie. Przedszkole Publiczne nr 1 „CALINECZKA” w Policach w trosce o potrzeby dzieci ”


Lokalizacja

Traugutta 13-15, 72-010 Police, Zachodniopomorskie

Skrócony opis zadania

„Bezpiecznie – sensorycznie. PP 1 „CALINECZKA” w Policach w trosce o potrzeby dzieci”. Celem projektu jest stworzenie bezpiecznego sensorycznego placu zabaw w taki sposób, aby zapewnić optymalny rozwój psychomotoryczny z uwzględnieniem szczególnych potrzeb edukacyjnych wśród dzieci.

Opis projektu

Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dziecku optymalnego rozwoju zarówno emocjonalnego jak i fizycznego. Dlatego tak ważne dla Przedszkola Publicznego nr 1 „CALINECZKA” w Policach jest stworzenie placu sensorycznego, aby dzieci mogły poprzez zabawę poznawać otaczające środowisko i rozwijać swoje zmysły. Zauważyć można, jak bardzo wzrasta potrzeba pracy z dziećmi z problemami interpersonalnymi w wieku przedszkolnym. Wszystko to wynika z wrażliwości emocjonalnej. Przyczyn zaburzeń emocjonalnych jest mnóstwo: od sytuacji rodzinnych do problemów z integracją sensoryczną. Proces tworzenia się integracji sensorycznej rozpoczyna się już u noworodka i trwa do około 7. roku życia. O zaburzeniach integracji sensorycznej mówi się wtedy, gdy proces jej rozwoju nie przebiega prawidłowo. W efekcie bodźce odbierane są niewłaściwie: niektóre są zbyt intensywne, a inne – choć powinny wywoływać pewną reakcję – zdają się w ogóle nie wpływać na dziecko. Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dziecku optymalnego rozwoju zarówno emocjonalnego jaki i fizycznego. Dlatego tak ważne jest stworzenie placu sensorycznego, aby dzieci mogły poprzez zabawę poznawać otaczające środowisko i rozwijać swoje zmysły. Zabawa na świeżym powietrzu, w atmosferze przestrzeni i spokoju umożliwić może dzieciom dodatkowe pozytywne bodźce. Zaburzenia integracji sensorycznej mają ogromny wpływ na funkcjonowanie dziecka w wieku przedszkolnym. Najczęściej pojawiają się u niego trudności w przyswajaniu wiedzy, zaburzenia aktywności i rozwoju, obniża się samoocena i wiara we własne możliwości. Integracja sensoryczna to zdolność dziecka do odczuwania i reagowania na informacje dostarczane z otoczenia i własnego ciała. Gdy wszystko działa dobrze, dziecko sprawnie porusza się, odbiera bodźce z zewnątrz i zachowuje się odpowiednio do sytuacji. U większości dzieci integracja sensoryczna rozwija się w sposób naturalny, między innymi dzięki rozwijającym zabawom. Jeśli jednak tak się nie dzieje - konieczna jest diagnoza i terapia zaburzeń integracji sensorycznej. Ilość dzieci z orzeczeniami bądź opiniami z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w chwili obecnej to 14 osób.  Szczególne potrzeby dzieci objętych opiniami / orzeczeniami z PPP uwidoczniły potrzebę rozbudowania oferty edukacyjnej dla podopiecznych. Widać wyraźnie skalę problemu z jakimi radzić sobie muszą placówki oświatowe. Terapia sensoryczna odbywa się poprzez ruch i zabawę. Przedszkole Publiczne  nr 1 „CALINECZKA” chce stworzyć warunki do tego, aby dzieci  mogły w sposób naturalny nauczyć się, jak właściwie reagować na własne zmysły. Idealnym miejscem do wspierania integracji sensorycznej jest plac zabaw. Wspieranie sensoryki stymuluje zmysł dotyku, ćwiczy zdolności manualne, a także motorykę małą. Sensoryczny plac zabaw to taki, który pobudza i rozwija różne zmysły np. wzrok, słuch, dotyk. Projektując integracyjny plac zabaw chcielibyśmy aby pojawiły się takie urządzenia jak: zestaw do zabawy w wodzie składający się z 8 elementów, oraz dwa zestawy piaskowe.
Podane obiekty małej architektury stanowią przykład elementów wyposażenia i wskazówkę dla projektantów projektu budowlanego. Konkretne typy obiektów małej architektury i ich ilości zostają doprecyzowane na etapie uzgodnień branżowych (dostosowanie do przepisów prawa, m.in. odległości od budynku , strefy bezpieczeństwa, sieci infrastruktury technicznej).
Części składowe projektu i zasady jego realizacji:
• sporządzenie dokumentacji projektowej
• przygotowanie terenu
• roboty ziemne
• transport materiałów
• roboty budowlane
• dostawa i montaż urządzeń
• wykończenie stanowisk bezpieczną nawierzchnią
• uporządkowanie terenu budowy
Autor projektu wyraża zgodę na zastosowanie alternatywnych rozwiązań nieprzewidzianych w tym projekcie, które spełniłyby jego podstawowe założenia. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu, jak także konkretne lokalizacje, zostaną poddane analizie możliwości realizacji pod względem obowiązujących przepisów prawa na etapie sporządzania dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami. Docelowy projekt zagospodarowania terenu zostanie skonsultowany z autorem projektu Budżetu Obywatelskiego.
Zakres projektu BO będzie realizowany do wysokości zabezpieczonych środków finansowych.
Dziecko w wieku przedszkolnym poznaje świat i uczy się za pomocą zmysłów – warunkiem rozwoju integracji sensorycznej jest środowisko bogate w bodźce, czyli takie otoczenie, które oddziałuje na wszystkie zmysły. Poza zabawami ruchowymi w sali przedszkolnej, w procesie tym istotną rolę odgrywają urządzenia dostępne na placu zabaw. Dostarczające wrażeń dotykowych, wzrokowych i słuchowych stworzyć może sensoryczny plac zabaw na terenie Przedszkola Publicznego nr 1  „CALINECZKA”.  W chwili obecnej przedszkole dysponuje jednym placem zabaw z którego korzysta 137 dzieci. Teren dysponuje odpowiednim potencjałem, aby zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój. Obecnie plac zabaw jest zagospodarowany, ale brak warunków sprzyjających do zrównoważonego rozwoju zmysłów (niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania  dzieci) skutkuje wzmożoną potrzebą prowadzenia terapii SI maluchów.
W terapii sensorycznej wykorzystywane są różne elementy zabawy, przy wykorzystaniu sprzętu takiego jak huśtawki, zjeżdżalnie, tunele. Wykorzystywane są również różnorodne faktury i materiały, które pobudzają zmysł dotyku. Integracja sensoryczna jest niezbędna do optymalnego funkcjonowania w świecie. To dzięki niej możliwy jest prawidłowy rozwój ruchowy, emocjonalny i intelektualny dziecka. Jeden z warunków właściwego przebiegu tego procesu stanowi środowisko bogate sensorycznie – istotne jest zatem, aby w okresie wczesnego dzieciństwa również zabawki dostarczały zróżnicowanych wrażeń i bodźców. Plac zabaw jest do tego idealnym miejscem. Plac zabaw to również zabawy takie jak wspinanie się czy zjeżdżanie, które również świetnie sprawdzają się w codziennej terapii. Wspinając się dzieci trenują mięśnie, uczą się położenia własnego ciała, jego możliwości, zaś podczas zjeżdżania stymulują zmysły i nabywają umiejętność kontroli nad ciałem. Co więcej, wszelkie zabawy polegające na balansowaniu własnym ciałem są aktywnościami, które poprawiają koordynację ruchową dziecka oraz kształtują zmysł równowagi. Plac zabaw ma bardzo duże znaczenie dla prawidłowego rozwoju zarówno młodszych, jak i starszych dzieci. To nie tylko wspaniałe miejsce do zabawy, które sprawia dziecku wiele radości. Zabawa na placu zabaw pozwala na poprawę koordynacji ruchowej i prawidłowy rozwój intelektualny. Nowo utworzony plac zabaw na terenie ogrodu przedszkolnego dostarczyć może wielu wartościowych bodźców sensorycznych. Zabawa na placu zabaw uczy dzieci świadomości własnego ciała i jego możliwości, a także sposobów ochrony przed upadkiem. Ćwiczy koordynację ruchową, balansowanie ciałem, wspiera rozwój mięśni. Dziecko nabywa również umiejętności planowania swojego ruchu. Plac zabaw to jednak nie tylko rozwój ruchowy wynikający z aktywności fizycznej, lecz również intelektualny. Przede wszystkim stymuluje zmysły – dotyku i wzroku.

Cel zadania

Sensoryczne urządzenia rozwijają nie tylko zmysły, ale także wpływają na lepszą współpracę w grupie, rozwój wyobraźni oraz zachęcają do nauki przez zabawę. Przedszkole Publiczne nr 1 „CALINECZKA” pragnie wspierać najmłodszych w rozwijaniu ich zdolności i kreatywności. Standardowe place zabaw rozwijają ich zdolności ruchowe, jednak nie wspierają rozwoju zmysłów takich jak słuch, dotyk czy wzrok, które są niezbędne do harmonijnego rozwoju. Korzyści z sensorycznego placu zabawa to też m.in. :poprawa kontroli posturalnej i okoruchowej poprzez rozwój/ wyhamowanie przetrwałych odruchów, poprawa koncentracji poprzez normalizację procesów modulacji, poprawa koordynacji wzrokowo- ruchowej, rozwój orientacji przestrzennej, schematu ciała.

Beneficjenci

Planowane zadanie to stworzenie placu zabaw sensorycznego, które służyłoby dzieciom z placówki. Modernizacja terenu przedszkolnego umożliwiałaby korzystanie z niego przede wszystkim dzieciom uczęszczającym do przedszkola PP 1 „CALINECZKA”, jak również nauczycielom. Z ogrodu , na którym stworzony zostałby sensoryczny plac zabaw będą mogli również korzystać (po uprzednim zgłoszeniu potrzeby) w godzinach popołudniowych oraz w weekendy rodziny z dziećmi zamieszkujące w pobliżu przedszkola, mieszkańcy Starego Miasta, oraz mieszkańcy całych Polic. Sensoryczny plac zabaw dałby naszej placówce możliwość organizowania różnorodnej aktywności fizycznej, współdziałając zarazem z innymi placówkami oświatowymi z terenu Gminy Police. Razem z pobliskimi przedszkolami z terenu Gminy Police moglibyśmy stworzyć wspólne spotkania, zawody sportowe, co sprzyjałoby rozwojowi zarówno rozwojowi aktywności fizycznej jaki i sensorycznej. Należy mieć na uwadze, że każda aktywność sportowa, przede wszystkim aktywność sensoryczna zapobiega rozwojowi lub pogłębianiu wad postawy, wzmaga umiejętności behawioralne dziecka, poprawia koordynację ruchów, skupienie oraz zapobiega otyłości wieku dziecięcego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zestaw do zabawy w wodzie i piasku "ELBE" I , 8 elementów36 990 zł
2Zestaw piaskowy 11 350 zł
3Zestaw piaskowy II3 200 zł
Łącznie: 51 540 zł