Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Modernizacja "Orlika" w Przęsocinie


Lokalizacja

"Orlik 2012" w Przęsocinie, ul. Szkolna 1.

Skrócony opis zadania

Modernizacja pomieszczeń w części socjalno – sanitarnej w  Kompleksie Boisk Sportowych „ORLIK  2012” w Przęsocinie ul. Szkolna 1.

Opis projektu

Remont pomieszczeń w części socjalno – sanitarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                   - naprawa zapadniętych podłóg w pomieszczeniach sanitarnych i szatniach                                                          

Obecny stan obiektu zagraża bezpieczeństwu osób  korzystających z pomieszczeń w części socjalno – sanitarnej.

Cel zadania

Zadanie ma na celu aktywizację środowiska lokalnego skierowanego między innymi na:
-wszechstronny rozwój i promocję obszarów wiejskich,
-rozwijanie więzi międzyludzkich i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
-promowanie otwartości i tolerancji poprzez współpracę i integrację różnych środowisk i grup społecznych,
-tworzeniu warunków do budowania społeczeństwa obywatelskiego,
-rozwój i zwiększenie atrakcyjności  bazy sportowej, rekreacyjnej,
-poprawa porządku i bezpieczeństwa mieszkańców,
-rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez popularyzację i wpieranie aktywności.

Beneficjenci

Działania skierowane są do osób mieszkających w Sołectwie Przęsocin oraz okolicznych miejscowościach tj. Police, Szczecin.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Demontaż i wykonanie nowej podłogi. 70 000 zł
2Podatek od wykonania usługi ok. 23%20 000 zł
Łącznie: 90 000 zł