Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 10

10. Dwa place zabaw dla dzieci z osiedla Dąbrówka


Lokalizacja

Projekt zlokalizowany jest na dwóch placach wewnątrz osiedla Dąbrówka w Policach.
Pierwszy, to plac przy posesjach Bankowa 43-45, Piłsudskiego 18-20, Bankowa 47-49 - działka 3296 należąca do Gminy Police
Drugi to plac pomiędzy posesjami Odrzańska 1-5 i Robotnicza 2 - 12 - działka 1937/135 należąca do Gminy Police

Skrócony opis zadania

Urządzenie dwóch małych placów zabaw dla dzieci na Osiedlu Dąbrówka. Pierwszy, przy ul. Bankowej 43, drugi na placu pomiędzy ul. Odrzańską 1, 3, 5 i Robotniczą 2, 4, 6, 8.

Opis projektu

Na podwórkach posesji Bankowa 43 (działka 3296) i placu pomiędzy budynkami Odrzańska 1, 3, 5 i Robotnicza 2, 4, 6, 8 (działka 1937/135) brakuje urządzeń do zabawy dla dzieci. mieszkańcy tych części osiedla Dąbrówki zabiegają o to, by w tych miejscach powstały małe place zabaw dla dzieci, gdzie maluchy będą mogły spędzać aktywnie czas. Mieszkańcy budynku Bankowa 43 z własnej inicjatywy urządzili niewielką piaskownicę oraz ustawili ławki. Dopełnieniem tego miejsca będzie ustawienie dodatkowych urządzeń do zabawy dla dzieci. Wnioskodawcy postulują ustawienie w tych miejscach 1 - huśtawki dwuosobowej, 2 - karuzeli, 3 - małego zestawu pajęczyna, 4 - bujaka sprężynowego pojedynczego, 5 - podwójnego oraz w przypadku placu przy Odrzańskiej 6 - piaskownicy. Place powinny mieć nawierzchnię z piasku, muszą być ogrodzone i opatrzone tablicą z regulaminem korzystania z tego miejsca. W obydwu przypadkach realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój i bezpieczeństwo dzieci zamieszkujących w okolicy. Powstanie placów zabaw spełni oczekiwania mieszkańców oraz wzbogaci ofertę spędzania wolnego czasu przez dzieci. Kosztorys placów zabaw oparto o dostępny w PBO dokument "Zobacz przykładowy cennik"

Cel zadania

W efekcie powstania obydwu placów zabaw wzrośnie poziom bezpieczeństwa dla dzieci zamieszkujących Osiedle Dąbrówka, ulegnie poprawie oferta rekreacyjna i wypoczynkowa dla rodzin zamieszkujących w tej okolicy.

Beneficjenci

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Police, a w szczególności mieszkańców Osiedla Dąbrówka i okolicznych budynków znajdujących się w sąsiedztwie proponowanych placów zabaw. Place zabaw przeznaczone są dla dzieci ale jednocześnie stanowić będą miejsce integrujące również dorosłych mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
12 x karuzela20 000 zł
22 x hustawka podwójna14 000 zł
32 x mały zestaw pajęczyna16 000 zł
42 x bujak sprężynowy pojedyńczy6 000 zł
52 x bujak sprężynowy podwójny8 000 zł
6piaskownica6 000 zł
7ogrodzenie terenu ok. 80 mb20 000 zł
82 x tablica informacyjna3 000 zł
9nawierzchnia bezpieczna z piasku ok. 250m212 500 zł
Łącznie: 105 500 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora projektu?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące projektu:
Dwa place zabaw dla dzieci z osiedla Dąbrówka

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego police.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Polic z siedzibą ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

Burmistrz Polic szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu police.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu police.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, e-mail, pesel. 
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Polic.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Polic uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie police.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Polic, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Polic, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa police.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Polic lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email Krzysztof.malodobry@ug.police.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 91 431 18 25. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.