Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Wykonanie i montaż wiaty wraz z paleniskiem


Lokalizacja

Tatynia 38, plac za świetlicą wiejską, nr działki 168

Skrócony opis zadania

Wiata wraz z paleniskiem ma powstać w celu integracji mieszkańców.

Opis projektu

Obecnie w sołectwie problem stanowi brak miejsca do integracji szczególnie dorosłych mieszkańców. Dla dzieci jest plac zabaw, natomiast dla dorosłych brakuje takiego miejsca. To powoduje, że poza zebraniami wiejskimi i spotkaniami w świetlicy nie ma okazji do spotkań, wymiany spostrzeżeń i pomysłów na poprawę życia w miejscu, w którym się mieszka. Na wsi nie ma zbyt wielu atrakcji i mieszkańcy zwykle pracują we własnych ogródkach i zapraszają się do domu na wzajem. Spotkania plenerowe, wiejskie, integracyjne nie mają szansy obecnie zaistnieć.

Cel zadania

Zamierzeniem zadania jest rozbudowa sołectwa o miejsce do integracji społecznej. W wyniku realizacji zadania korzyścią będzie stworzenie możliwości do wspólnych spotkań i rozbudzenie świadomości wśród mieszkańców, że warto dbać o miejsce w którym się mieszka, utożsamiać się z nim i że wokół mieszkają sąsiedzi. Integracja pomaga w budowaniu wartości lokalnego patriotyzmu.

Beneficjenci

Wszyscy mieszkańcy sołectwa i odwiedzający

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie projektu3 900 zł
2Montaż i wykonanie wiaty (montaż + materiał)31 300 zł
3Wykonanie paleniska 7 490 zł
Łącznie: 42 690 zł