Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. „Życie innych w naszych rękach” – Montaż defibrylatorów AED na terenie Trzebieży oraz zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Trzebież


Lokalizacja

Defibrylatory będą usytuowane w dwóch lokalizacjach na terenie Trzebieży:
1. Kompleks rekreacyjno – plażowy w Trzebieży przy ulicy Spacerowej.
2. Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży – ul. Kopernika 11, Trzebież.

Sprzęt ratowniczy i szkoleniowy będzie w użytkowaniu OSP w Trzebieży i będzie znajdować się w budynku OSP przy ulicy Kopernika 11 w Trzebieży.

Skrócony opis zadania

Przedmiotem zadania jest zakup 2 defibrylatorów AED wraz z kapsułami Rotaid z alarmem do montażu zewnętrznego w ogólnodostępnych miejscach na terenie Trzebieży oraz sprzętu ratowniczego i szkoleniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży.

Opis projektu

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) może dotknąć każdego z nas. Gdy dochodzi do NZK kluczowe jest pierwsze 4 - 5 minut, ponieważ po tym czasie dochodzi do nieodwracalnych zmian neurologicznych co uniemożliwia osobom u których doszło do zatrzymania akcji serca powrót do pełnej sprawności i uzyskania jakości życia sprzed zatrzymania krążenia.

Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez świadków zdarzenia może podwoić, a nawet czterokrotnie zwiększyć szanse przeżycia w przypadku nagłego zatrzymania krążenia.

Świadkowie zdarzenia są istotnym elementem przeżycia w przypadku wystąpienia NZK. Nie bez przyczyny w składzie łańcucha przeżycia, który jest przedstawiony we wszystkich europejskich wytycznych resuscytacyjnych aż w 3 z 4 elementów w łańcuchu przeżycia to właśnie świadek zdarzenia jest kluczowy.

Elementy łańcucha przeżycia:
1. Wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy, aby zapobiec NZK.
2. Wczesne rozpoczęcie RKO, aby wydłużyć czas.
3. Wczesna defibrylacja, aby przywrócić czynności serca.
4. Opieka poresuscytacyjna, aby przywrócić jakość życia.

Wczesna defibrylacja wykonana w ciągu 3 - 5 minut od chwili zatrzymania krążenia w rytmie defibracyjnym może poprawić rokowanie oraz zapewnić przeżywalność nawet na poziomie 50 - 70%. Jeżeli jest możliwość użycia defibrylatora AED należy to zrobić jak najszybciej, ponieważ każda minuta opóźnienia w wykonaniu defibrylacji zmniejsza prawdopodobieństwo przeżycia o 10 - 12%. Jeżeli świadek zdarzenia otrzymuje informację, że w okolicy znajduje się defibrylator AED, wysyła kogoś po AED, a sam wykonuje RKO. Jest to szczególnie istotne, ponieważ wykonywanie uciśnięć klatki piersiowej jest szczególnie ważne, ponieważ podczas wykonywania RKO, spadek przeżywalności występuje wolniej i wynosi około 3 - 4 % na każdą minutę opóźnienia w wykonaniu defibrylacji.

Najbliższa stacja pogotowia ratunkowego jest oddalona od Trzebieży o około 15 km. Biorąc pod uwagę dostępność akurat w stacji Zespołów Ratownictwa Medycznego to przyjedzie on na miejsce zdarzenia po około 12-15 minutach w zależności od warunków atmosferycznych czy też od natężenia ruchu. W Trzebieży mamy świetnie rozwijającą się Ochotniczą Straż Pożarną, w których szeregach są doświadczeni ratownicy medyczni, którzy posiadają umiejętności do profesjonalnego udzielania pomocy osobom poszkodowanym.  Ze względu na charakter funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, niekiedy dochodzi do sytuacji, że pomimo alarmowania jednostki strażacy nie wyjadą do zdarzenia. Powodem takiej sytuacji jest fakt, że strażacy w OSP nie mają dyżurów na miejscu, a jedynie są dostępni, jeżeli w danym czasie są na miejscu. Jeżeli dojdzie do sytuacji, że wszyscy strażacy będą w pracy albo będą daleko od jednostki to nikt nie wyjedzie do zdarzenia. Wtedy właśnie na świadkach zdarzenia spoczywa cała odpowiedzialność oraz możliwość uratowania czyjegoś życia i zdrowia.

Zakup i montaż 2 automatycznych defibrylatorów AED w kapsułach zewnętrznych w ogólnodostępnych miejscach na terenie Trzebieży, umożliwia szybkie i sprawne udzielenie pomocy osobom potrzebującym i jest okazją, aby dać szanse tym osobom cieszyć się życiem tak samo jak to było przed wystąpieniem NZK. Kapsuły Rotaid są wyposażone w alarm zewnętrzny, który uruchamia się automatycznie podczas otwarcia kapsuły w celu wyciągnięcia urządzenia AED. Alarm zewnętrzny sygnalizuje wszystkich dookoła, że AED zostało wyciągnięte i prawdopodobnie ktoś potrzebuje pomocy.

Dodatkowo zakup dwóch zestawów PSP R1, 2 defibrylatorów AED terapeutycznych, wyposażenia osobistego dla naszych ratowników medycznych z naszej jednostki oraz sprzętu szkoleniowego m.in. szkoleniowego defibrylatora AED, zestawu do pozoracji ran, kamizelki do nauki postępowania w przypadku zadławienia u dzieci i u dorosłych, ekranu projekcyjnego oraz projektora dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży zwiększy jeszcze bardziej potencjał ratowniczy oraz szkoleniowy jednostki na szerszą skalę, zapewniając cykliczne spotkania z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla mieszkańców Trzebieży. Zakup wyposażenia osobistego dla naszych ratowników medycznych, którzy wyjeżdżają do zdarzeń medycznych poprawi komfort, ale przede wszystkim jakość wykonywanych czynności. Przyczyni się to bezpośrednio do zwiększenia szans na poprawę stanu zdrowia, bądź też nawet przeżycia osoby znajdującej się w stanie zagrożenia zdrowotnego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieży bierze na siebie trud przeszkolenia mieszkańców Trzebieży z zakresu udzielenia pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zatrzymania krążenia oraz z obsługi urządzeń AED przez naszych doświadczonych ratowników medycznych w zajęciach odbywających się w jednostce OSP. Każdy uczestnik zajęć (do 500 osób) otrzymałby brelok z maseczką do wykonywania sztucznych oddechów w przypadku prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Usytuowanie defibrylatorów AED w kapsułach:
1. Kompleks rekreacyjno – plażowy w Trzebieży przy ulicy Spacerowej.
2. Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży – ul. Kopernika 11, Trzebież.

Urządzenia będą pod stałą obserwacją, aby ograniczyć ich kradzież. Przy kompleksie rekreacyjno - plażowym w Trzebieży urządzenie będzie pod obserwacją kamer monitoringu, jak również stróża znajdującego się na miejscu. Przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży urządzenia również będzie znajdować się pod kontrolą kamer monitoringu oraz pod kontrolą strażaków - ochotników, którzy mieszkają niedaleko i będą słyszeć sygnał akustyczny uruchamiany po otworzeniu kapsuły.

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieży od 1946 roku nieustannie niesie pomoc w przypadku pożarów, wypadków czy też osobom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowotnego. Aby jeszcze bardziej profesjonalnie i rzetelnie przyczyniać się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Trzebieży oraz całego Powiatu Polickiego zakupiliśmy z funduszu własnych Ambulans, który regularnie wyjeżdża do osób w stanie nagłego zagrożenia życia. Zakup dodatkowego sprzętu ratowniczego dla OSP Trzebież będzie kolejnym krokiem, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców całego Powiatu Polickiego i nie tylko.

Zakupiony sprzęt, który będzie zakupiony będzie własnością Gminy Police i będzie przekazany na użytkowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży. Strażacy ochotnicy będą doglądać stanu urządzeń AED jak również kapsuł Rotaid, z kolei Gmina Police byłaby odpowiedzialna za koszty eksploatacji urządzeń tj. wymianę co 5 lat baterii oraz elektrod w razie ich zużycia, bądź też kiedy minie termin ich ważności (5 lat).

Cel zadania

Zwiększenie świadomości świadków zdarzenia jak ważną rolę w łańcuchu przeżycia odgrywają. Poprzez zakup sprzętu będącego częścią projektu zwiększy się szansa dla osób u których dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia na terenie Trzebieży, aby przeżyć i zwiększyć szanse na powrót do pełnej sprawności jaka była przed wystąpieniem NZK u tej osoby. Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP w Trzebieży powiększy możliwości ratownicze jednostki, aby pomóc jeszcze większej ilości osób, a z kolei zakup sprzętu szkoleniowego pomoże w przeszkoleniu mieszkańców Trzebieży z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie zagrożenia zdrowotnego.

Beneficjenci

Beneficjentami będą mieszkańcy Trzebieży, jak również turyści, którzy tłumnie odwiedzają naszą piękną miejscowość w okresie wakacyjnym, korzystając z walorów Trzebieskiej plaży i Zalewu Szczecińskiego. Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży w sprzęt ratowniczy również przyczyni się na jakość udzielanej pomocy przez strażaków – ratowników na terenie trzebieży jak i na terenie całej Gminy i Powiatu Polickiego. Zakup sprzętu szkoleniowego pozwoli na wyszkolenie jak największej ilości osób, aby udzielana przez nich pomoc drugiej osobie była jakościowa i profesjonalna.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Defibrylatory AED ZOLL AED 3 - 4 szt. 34 560 zł
2Zestaw PSP R1 w plecaku (KSRG 06.2021) z szynami kramera i deską ortopedyczną - 2 szt.10 400 zł
3Kapsuły zewnętrzne Rotaid Solid Plus Heat z alarmem dźwiękowym - 2 szt. 5 000 zł
4Kamizelka do nauki postępowania z zadławieniem ACT FAST720 zł
5Kamizelka do nauki postępowania z zadławieniem ACT FAST (pediatryczna)690 zł
6Walizka ochronna IP67 do defibrylatora AED ZOLL AED 3 - 2 szt.700 zł
7Deska ortopedyczna pediatryczna kompletna675 zł
8Średni zestaw pozoracji ran2 790 zł
9Maseczki/ceratki z filtrem do nauki RKO | rolka 36 szt. - 20 szt.440 zł
10Brelok do kluczy z rękawiczkami i maseczką do RKO - 500 szt.4 000 zł
11Defibrylator szkoleniowy ZOLL AED Plus Trainer 22 650 zł
12Ekran projekcyjny AVTEK Tripod Pro 180 x 180319 zł
13Szacunkowy koszt montaż kapsuły Rotaid na AED - 2 szt.1 000 zł
14Projektor Epson EH-TW5820 3LCD4 399 zł
15Modułowa Kamizelka Taktyczna Ratownika CZARNA z kpl. emblematów - 5 szt. 2 790 zł
16Stetoskop 3M™ Littmann® Classic III™, BLACK EDTTION (czarna lira i głowica), Burgundowy + etui - 5 szt. 2 404,95 zł
17Kombinezon model GPR – kolor czerwony - 5 szt.2 583 zł
Łącznie: 76 120,95 zł