projekt nr 11

11. „PRZYJAZNY ZAKĄTEK NA STAREJ DĄBRÓWCE” – Urządzenie placu rekreacyjnego u zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej


Lokalizacja

Police, Osiedle Dąbrówka, plac u zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej, Robotniczej

Skrócony opis zadania

Urządzenie placu rekreacyjnego u zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej i wyposażenie go m. in. w:
- plac zabaw dla dzieci najmłodszych
- plac zabaw dla dzieci starszych
- siłownię zewnętrzną
- ścieżkę rowerowo-rolkową
- placyk piknikowy z zegarem słonecznym
- oświetlenie i monitoring

Opis projektu

Plac na tyłach domów mieszkalnych u zbiegu ulic Odrzańskiej, Bankowej i Robotniczej od lat świeci pustką. Resztki architektury śmietnika, pozostałości po dawnym placu zabaw i urządzeniach sportowych, „przyjazna” nawierzchnia z żużlu. To sceneria w obecnym czasie.

Cel zadania

Celem zadania jest zagospodarowanie publicznej przestrzeni mała architekturą i urządzeniami służącymi do rekreacji, zabawy, spędzania wolnego czasu.  Ideą przyświecającą przedsięwzięciu było to, aby „Zakątek” był ofertą dla wszystkich – dzieci, młodzieży i dorosłych.Wnioskodawcy mają nadzieję, że proponowane rozwiązanie będzie tak atrakcyjne, że będzie miejscem spotkań dzieci, młodzieży i dorosłych z całego miasta.
Dlatego w jego skład wchodzą:
1. plac zabaw dla dzieci najmłodszych - mały zestaw ze ślizgawką i rurą, konik galopek, sprężynowiec jednoosobowy, sprężynowiec dwuosobowy, sprężynowiec-śmigłowiec, koparka, piaskownica z daszkiem i sklepikiem, stolik chmurka, 4x krzesło gruszka, huśtawka bocianie gniazdo.
2. plac zabaw dla dzieci starszych - balansady, linearium, zjazd na linie
3. siłownia zewnętrzna dla dorosłych
4. ścieżka rowerowo-rolkowa
5. placyk piknikowy z zegarem słonecznym
W ocenie wnioskodawców należy wyposażyć plac w oświetlenie i monitoring dla bezpieczeństwa.

Beneficjenci

Nasz projekt skierowany jest do mieszkańców Polic, a w szczególności do mieszkańców starej części osiedla Dąbrówki w rejonie ulic Boh. Westerplatte, Odrzańskiej ,Robotniczej, Grzybowej, Bankowej i Piaskowej. Oferta naszego projektu skierowana jest do wszystkich grup wiekowych. Zaplanowane są atrakcje dla dzieci, młodzieży dorosłych i seniorów. Chcemy, by plac ten znów zaczął tętnić zżyciem i służył wypoczynkowi i rekreacji. Założenia projektu placu były konsultowane z mieszkańcami tej okolicy. Projekt uwzględnia oczekiwania i sugestie okolicznych mieszkańców. Założeniem jednak jest, aby przestrzeń ta służyła nie tylko mieszkańcom osiedla, ale i wszystkich chętnym mieszkańcom Polic.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wyposażenie do placów zabaw i siłowni 160 000 zł
2Nawierzchnie chodników, placów i zieleń 300 000 zł
3Prace budowlane ewentualne60 000 zł
4Oświetlenie i monitoring 50 000 zł
5Przygotowanie dokumentacji projektowej5 000 zł
Łącznie: 575 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Projekt generuje koszt utrzymania porządku i czystości(koszenie, sprzątanie) oraz naprawy i konserwacja urządzeń i zabawek. Szacowany koszt rocznie ok. 5000 zł.

Załączniki