projekt nr 13

13. Budowa oświetlenia drogowego odcinka ulicy łączącej ul. Roweckiego z ul. Tanowską"


Lokalizacja

Gmina Police, ulica Roweckiego tzw. "rurowa" oraz część ścieżki biegnącej wzdłuż drogi krajowej nr 114.

Skrócony opis zadania

Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na ulicy Roweckiego tzw. "rurowa". Poprawa bezpieczeństwa rowerzystów poruszających się po ścieżce w porze nocnej.

Opis projektu

Montaż oświetlenia ścieżki rowerowej w celu poprawy widoczności dla rowerzystów udających się i powracających w porze nocnej z pracy w Zakładach Chemicznych "Police" S.A..
Wykonanie prac ziemnych polegających na ułożeniu kabla zasilającego, montaż słupów oświetleniowych w systemie LED.

Cel zadania

Poprawa bezpieczeństwa użytkowników ścieżki oraz kierowców

Beneficjenci

Rowerzyści poruszający się po ścieżce rowerowej, użytkownicy drogi, mieszkańcy Polic, pracownicy Zakładów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace ziemne, ułożenie kabla zasilającego200 000 zł
2Ustawienie słupów z oświetleniem LED150 000 zł
3Dokumentacja techniczna30 000 zł
Łącznie: 380 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki