projekt nr 6

6. Coś dla Malucha i Starszaka czyli zabawa na 102!!! - modernizacja placu zabaw na Nowopolu.


Lokalizacja

Miasto Police - istniejący plac zabaw przy ulicy Nowopol i Słowiańska.

Skrócony opis zadania

Plac zabaw przy ulicy Nowopol/Słowiańska to bezpieczne miejsce dla dzieci. Niestety potencjał nie został wykorzystany, dlatego trzeba go zmodernizować, aby spełniał swoje zadanie na 102!!!

Opis projektu

Założeniem projektu jest zmodernizowanie placu zabaw, dzięki czemu dzieci otrzymają miejsce do kreatywnej i bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu. Zaplanowano docelowo doposażenie placu zabaw – miejsca przyjaznego dzieciom, młodzieży i rodzicom. Celem projektu jest stworzenie najmłodszym mieszkańcom dzielnicy Nowopl bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do zabaw na wolnym powietrzu, poprzez zakup i montaż certyfikowanych urządzeń do zabaw dla dzieci. Plac zabaw zostanie wyposażony w urządzenia do zabawy. Bezpieczne i atrakcyjne miejsca do zabaw dla dzieci – to nadrzędny cel tego projektu.

Plac zabaw z którego korzystają dzieci mieszkające przy ulicy Nowopol, Słowiańska. Mazurska, Wielecka, Lubuska, oraz dzieci i rodzice odwiedzający okolicznościowo nasz plac - jest bogaty w obszar a ubogi w sprzęt. Nie jest wyposażony na tyle by sprostał oczekiwaniom najmłodszych.
Zauważa się brak zestawów zabawowych dla maluchów, zestawów sprawnościowych dla starszaków, huśtawek wahadłowych, domków zabawowych, stołów rekreacyjnych, nawierzchni poliuteranowych oraz kolejki linowej.
Doposażenie istniejącego placu zabaw na  dzielnicy Nowopol sprawi, że będzie często odwiedzany przez dzieci i ich rodziców, co w dobie Intrernetu i braku ruchu na świeżym powietrzu  jest  bezcenną sprawą.
Etapy - demontaż starych urządzeń, wymiana piasku, doposażenie i wylanie nawierzchni poliuteranowej.

Cel zadania

Zmodernizowany plac zabaw pozwoli spełnić marzenia dzieci i wyrównać ich szanse w rozwoju. Dzięki doposażeniu placu zabaw maluchy zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Dzieci poznają nie tylko zasady współżycia w grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości. Miejsce to przyczyni się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Będzie integrować dzieci poprzez wspólne zabawy. Wpłynie na przyjemne, pozytywne i bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Działania te pozwolą mieszkańcom budować świadomość zaspakajania potrzeb dzieci w ich środowisku i pobudzą do działań na rzecz rodziny i dzielnicy. Wskażą jak umiejętnie organizować zdrowy wypoczynek, umożliwią zdobywanie wiedzy poprzez wymianę doświadczeń w wychowywaniu i opiece dzieci podczas spotkań na placu zabaw.

Beneficjenci

Plac zabaw byłby głównie dostępny dla wszystkich, którzy będą chcieli z niego korzystać. Niewątpliwie jednak największą grupą odbiorców będą dzieci w różnym wieku a także ich opiekunowie. Realizacja projektu jest potrzebą wynikającą z wspólnych rozmów mieszkańców dzielnicy Nowopol zamieszkujących bloki i domki bezpośrednio przyległe do placu zabaw, a także tych, którzy zamieszkują inne części naszego miasta a którzy często przebywają w tej okolicy.
Projekt zatem powstał w wyniku inicjatywy obywatelskiej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Bezpieczna nawierzchnia z poliuretanu 100 m245 000 zł
2Dokumentacja projektowa placu zabaw 5 500 zł
3Plac zabaw dla dzieci starszych 47 170,50 zł
4Plac zabaw Pirat dla dzieci młodszych 87 145,50 zł
5Huśtawka bocianie gniazdo6 211,50 zł
6Piramida linowa Apollo83 246,40 zł
7Stół metalowy do ping-ponga3 333 zł
8Trampolina ziemna11 685 zł
9Betonowy stół do piłkarzyków6 765 zł
10Zestaw zręcznościowy - kolejka linowa15 000 zł
11Demontaż starych urządzeń2 000 zł
12Wymiana piasku w piaskownicy2 000 zł
13Montaż urządzeń i poliuretanu 20 000 zł
Łącznie: 335 056,90 zł

Załączniki