projekt nr 16

16. „Modernizacja placu zabaw dla dzieci i dorosłych w sołectwie Uniemyśl”


Lokalizacja

Teren świetlicy wiejskiej  Uniemyśl 3

Skrócony opis zadania

Modernizacja placu zabaw dla najmłodszych oraz trochę starszych mieszkańców sołectwa Uniemyśl.
W ramach projektu wybudowany zostanie nowoczesny, certyfikowany plac zabaw dla najmłodszych oraz atrakcje dla pozostałych mieszkańców takie jak boisko do siatkówki, czy stół do ping-ponga.

Opis projektu

Istniejąca infrastruktura sołectwa w zakresie wyposażenia w sprzęty służące rekreacji najmłodszych dzieci na świeżym powietrzu ogranicza się do dwóch huśtawek. Młodzież dodatkowo ma do dyspozycji boisko z kostki betonowej do gry w koszykówkę wyposażone w jeden kosz oraz pięć urządzeń stanowiących siłownię plenerową. Obiekty mają ograniczone funkcje i nie przyczyniają się do rozwoju ruchowego dzieci. Obiekty infrastruktury są wysłużone i nie spełniają potrzeb mieszkańców w tej materii. Od dłuższego czasu mieszkańcy sołectwa wnoszą o modernizację placu zabaw na terenie świetlicy wiejskiej. W ramach zadania dla najmłodszych mieszkańców będzie zakupiony wielofunkcyjny plac zabaw, wraz z drabinkami, wspinaczką, ślizgawką, pomostami, wieżyczkami, dodatkowo będzie zakupiona piaskownica oraz huśtawka w kształcie bocianiego gniazda.
Dbając o rozwój młodzieży oraz starszych mieszkańców sołectwa także korzystających z terenu świetlicy wiejskiej w ramach zadania będzie zakupiony zewnętrzny stół stacjonarny do ping ponga, stacjonarny stół do gier planszowych oraz zestaw do siatkówki w tym słupki, siatka i piłki.
Część zadania w postaci placu zabaw oraz stołów stacjonarnych będzie realizowana poprzez zlecenie zakupu, transportu i montażu w miejscu wskazanym. Część natomiast zostanie zrealizowana poprzez działania w czynie społecznym, w szczególności budowę fundamentów i montaż słupków do siatkówki.
Plac zabaw stanowi dla najmłodszych mieszkańców jedyne bezpieczne miejsce, w którym mogą nawiązywać wzajemne relacje z rówieśnikami. Teren świetlicy wiejskiej jest swoistym centrum rekreacyjnym i towarzyskim sołectwa, w którym zacieśniają się wzajemne relacje mieszkańców. Dodatkowo zakup sprzętu do piłki siatkowej stwarza możliwości integracji między sołectwami poprzez organizację turniejów sportowych.

Cel zadania

Celem zadania jest stworzenie korzystnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży z sołectwa Uniemyśl poprzez urozmaicenie oferty spędzania wolnego czasu na terenie sołectwa

Beneficjenci

Odbiorcami działań niniejszego zadania będą mieszkańcy sołectwa Uniemyśl, zarówno dzieci, młodzież oraz dorośli mieszkańcy sołectwa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wielofunkcyjny certyfikowany plac zabaw26 200 zł
2Piaskownica drewniana z siedziskami1 850 zł
3Piasek do piaskownicy200 zł
4Huśtawka „bocianie gniazdo” z siedziskiem6 500 zł
5Stół do ping ponga6 850 zł
6Stół do gier planszowych6 850 zł
7Zestaw do piłki siatkowej (słupki + siatka + piłka)2 000 zł
8Tuleje do montażu słupków w gruncie200 zł
9Koszty transportu i dostaw materiałów1 050 zł
10Podłoże piaskowe pod bezpieczny plac zabaw (180 zł/m2)15 400 zł
11Dokumentacja techniczna5 000 zł
Łącznie: 72 100 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach