projekt nr 9

9. Zagospodarowanie terenu za budynkiem świetlicy wiejskiej w m. Tatynia


Lokalizacja

Miejscowość Tatynia, działka nr 168, symbol terenu 62.U.

Skrócony opis zadania

ogrodzenie placu za świetlicą, utwardzenie terenu, montaż małej architektury

Opis projektu

Brak zorganizowanego miejsca do integracji społecznej .

Cel zadania

Zadanie wspomoże realizację polityki społecznej sołectwa.

Beneficjenci

Mieszkańcy sołectwa i gminy, turyści

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Roboty ziemne (rozebranie podbudowy betonowej i nawierzchni z kostki brukowej, wywóz gruzu)2 943,04 zł
2Mała architektura (dostawa i montaż stolika ogrodowego, 3 ławek stalowych oraz wykonanie okręgu z kamienia)5 064,27 zł
3Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 29 647,80 zł
4Ogrodzenie panelowe 2 887,50 zł
Łącznie: 49 867,40 zł

Załączniki