Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2

2. Budowa „Ogrodu Przyjaźni na ulicy Przyjaźni” na terenie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach przy ul. Przyjaźni 1


Lokalizacja

Lokalizacja zadania to teren placu zabaw należący do Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach ul. Przyjaźni 1. Teren jest w trwałym zarządzie placówki. Należy do Gminy Police.
Nr ewidencyjny gruntów: działka nr 3219, obręb nr 16 Police

Skrócony opis zadania

Celem realizacji projektu jest stworzenie  przestrzeni o dużej wartości dydaktycznej i poznawczej w zakresie integracji zmysłów. Pomysł przeznaczony jest do stymulacji sensorycznej i terapii zabawą. Będzie sprzyjać rozwojowi, ale również relaksowi i integracji dzieci i dorosłych.

Opis projektu

Integracja sensoryczna zapewnia właściwy rozwój intelektualny, ruchowy i emocjonalno-społeczny, stymuluje percepcję wzrokową i słuchową, rozwija umiejętności motoryczne, wspomaga rozwój mowy, aktywizuje komunikację dziecka, a także rozwija zainteresowanie światem oraz kreatywność małego człowieka. Wzmacnianie roli integracji jest nie do przecenienia. Zadaniem dorosłych jest więc stwarzanie maksymalnej ilości sytuacji wpływających na rozwój sensoryczny dzieci.
Uwzględniając powyższe stwierdzenia badawcze oraz wieloletnie doświadczenie pedagogiczne stwierdzamy, iż istnieje bezwzględna konieczność wzmacniania rozwoju dzieci w wieku do 7 lat w zakresie rozwoju integracji zmysłów, w szczególności w dobie uzależnienia od mediów, coraz krótszego spędzania czasu na świeżym powietrzu, braku udziału w zabawach ruchowych oraz szybkiego nużenia się zajęciami innymi niż telefon, komputer, czy tablet, które wpłynęły na „ekranowy” odbiór rzeczywistości, specyfikę i formę zabaw, jak również na jakość i różnorodność odbieranych przez dzieci bodźców zmysłowych.
„Ogród Przyjaźni na ulicy Przyjaźni” może być właśnie takim miejscem zmysłowych doświadczeń, które będą nierozerwalnie sprzężone z rozwojem, pokonywaniem trudności w funkcjonowaniu i zachowaniu dzieci, będzie niezmiernie pomocna w odczytywaniu bodźców płynących z otoczenia wszystkim zmysłami, może przyczyniać się do ich rozwoju psychicznego i fizycznego. Budowa różnorodnych urządzeń na terenie ogrodu oraz późniejsze zabawy dzieci będą stymulować ich rozwój sensomotoryczny polegający na różnego rodzaju aktywnościach stymulujących wszystkie zmysły. Chodzi zwłaszcza o zaangażowanie zmysłu dotyku oraz tych, które u dzieci są najważniejsze, czyli zmysłu czucia głębokiego oraz zmysłu ruchu. Umiejscowienie pomysłu, w warunkach naturalnych, w miejscu przypominającym ogród, będzie  kolejnym pozytywnym czynnikiem wpływającym na rozwój dzieci.
Informacja na temat stanu istniejącego i potrzeb mieszkańców wraz z opisem działań, w jaki sposób ten problem rozwiązać.
Budowa „Ogrodu Przyjaźni na ulicy Przyjaźni” zakłada przeorganizowanie obecnego stanu placu zabaw zlokalizowanego na terenie działki zajmowanej przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach przy ul. Przyjaźni 1. Niektóre z najstarszych elementów zabudowy trzeba będzie usunąć, nowsze przenieść w inne miejsca tak, aby zsynchronizować z całością. Przeprojektowany teren będzie bardziej funkcjonalny i lepiej dostępny dla użytkowników. Wzdłuż okien sal zabawowych, z których można bezpośrednio wychodzić do ogrodu, rozciąga się stara nawierzchnia betonowa zakończona krawężnikiem. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i zmianę sposobu użytkowania, należy wymienić tę część na nową nawierzchnię komunikacyjną np. typu EPDM nr kat.:NS0053, która jest mieszanką kleju poliuretanowego i granulatu EPDM, jest nawierzchnią bardzo trwałą i odporną na działanie warunków atmosferycznych lub z  elastycznej wylewki z syntetycznego granulatu kauczukowego. Aby wybrany teren mógł być użytkowany nie tylko w sezonie wiosny i lata, proponujemy częściowe zadaszenie lekką konstrukcją drewnianą powleczoną daszkiem wykonanym z bezbarwnej płyty PCV w formie świetlików. Tak przygotowany teren wzdłuż okien od strony południowej budynku można wykorzystać do utworzenia czterech stanowisk – „pokojów działań sensorycznych” przedzielonych lekką, częściowo zamkniętą konstrukcją, w którą będą wkomponowane elementy zabawowe. Na wysokości dzieci, można umieścić w nich tablice do rysowania kredą /załącznik nr 1A/,  dotykowe tablice eksploracyjne połączone z grami koordynacyjnymi /załącznik nr 2/, w wolnej przestrzeni -  sztalugi zewnętrzne do rysowania i malowania farbami od tyłu i przodu pomagające w nawiązywaniu współpracy i rozwijaniu interakcji społecznych /załącznik nr 3/, panele tkackie do nauki tworzenia artystycznego projektu do przewlekania wstążek, sznurka, przędzy, itp. - powtarzanie „tkania” pomaga rozwijać umiejętności motoryczne /załącznik nr 4/ oraz inne elementy do odbierania wrażeń sensorycznych. Tymi elementami będzie można oddzielić poszczególne części przyległe do wewnętrznych sal zabawowych tworząc tym samym oddzielone miejsca do grupowych działań dzieci. Proponujemy również ustawić stoły typu piknikowego z trwałego tworzywa sztucznego z miejscami siedzącymi dla 6 dzieci /załącznik nr 5/ do działań zespołowych po jednym w każdym „pokoju” oraz odkryte stoły sensoryczne z wymiennymi pojemnikami umożliwiającymi dzieciom eksplorowanie i odkrywanie za pomocą dotyku, wzroku, słuchu, zapachu i czasem smaku, z wykorzystaniem manipulatorów przyrody np. traw, skał, nasion, kamieni, liści, gałązek, szyszek, kasztanów, wody, śniegu, itp. /załącznik nr 6/. Dodatkowo, również w tym miejscu, / wzdłuż budynku, w drugiej linii brzegowej za zadaszeniem / można wytyczyć  drogę do poruszania się na hulajnogach, rowerkach czy wzajemnie ciąganych wózkach /załącznik nr 7/,  oznaczoną innym kolorem nawierzchni oraz oddzieloną strefą bezpieczeństwa. Przykładowy wzór lekkiej zabudowy stanowi załącznik nr 1.
Obecnie, w środkowej części placu, jest wolna przestrzeń, na której można stworzyć „centrum ogrodu”. Dodatkowo, aby powiększyć teren, można zlikwidować dwie stare piaskownice pozostawiając trzecią i doskonaląc jej wygląd tak, aby pasował do całości projektu. Jej punktem centralnym będzie wyznaczony krąg z siedziskami dookoła oraz czteroma domkami – chatami wokół do tworzenia doznań sensorycznych oraz zabaw integracyjnych. W czterech rogach, za okręgiem, ustawione będą stabilne belki z hakami do zamocowania brezentowego zadaszenia w razie nadmiernego słońca lub deszczu. W domkach będą stały skrzynie skarbów, pudła tajemnic  do zabaw sensorycznych oraz dodatkowe stoliki do działań precyzyjnych.  Między domkami warto zamontować ścieżki sensoryczne / załącznik nr 8/, tunele i liny łączące poszczególne elementy tak, aby tworzyły całość. Warto również połączyć je z przestrzenią między drzewami znajdującymi się wzdłuż ogrodzenia w niedalekiej odległości od miejsca centralnego z wykorzystaniem zaplanowanych torów przeszkód wzmacniających doznania ruchowe. Między wszystkimi elementami zamontowanymi na terenie ogrodu powinny prowadzić utwardzone ścieżki, między którymi należy wyrównać teren, posiać lub wyłożyć trawę. „Stare” elementy zabawowe w najlepszym stanie warto odnowić i wkomponować w całość projektu. Ze względu na proekologiczne działania placówki proponujemy wykorzystanie jako budulca naturalnego drewna odpowiednio przygotowanego do wieloletniego użytkowania w warunkach zewnętrznych. Poszczególne elementy „wioski sensorycznej” mogą być oddzielone strefami bezpieczeństwa np. bezpiecznymi murkami, płotkami, czy żywopłotem.
Wszystkie z wymienionych elementów „Ogrodu Przyjaźni na ulicy Przyjaźni” skutecznie spełniałyby standardy wczesnego uczenia się w nowoczesnych warunkach indywidualnych doznań sensorycznych w ramach doskonałego „treningu sensorycznego” dla każdego uczestnika swobodnych doświadczeń.
Aby stosowany sprzęt mógł być wykorzystywany przez wiele lat, musi być odpowiednio przechowywany, w szczególności w okresie zimowym, stąd potrzeba zakupienia blaszanego garażu, który może być umiejscowiony w innej części terenu przedszkolnego dostępnego dla osób dorosłych. Dopełnieniem całości będzie montaż małej architektury: ławek i koszy na śmieci oraz dwóch lamp zewnętrznych oświetlających ogród wieczorami.
Ze względu na wysokie walory edukacyjne planowanego projektu jesteśmy przekonani o dużej jego wartości. Może służyć młodszym mieszkańcom naszego osiedla, przedszkolakom z innych przedszkoli, jak również nauczycielom edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej do pogłębiania wiedzy z zakresu edukacji sensorycznej.

Cel zadania

Wizyty w „Ogrodzie Przyjaźni na ulicy Przyjaźni” z pozostawieniem dzieciom tzw. „wolnej ręki” będą świetnym „treningiem sensorycznym” z dostarczaniem bodźców wszystkim bazowym układom sensorycznym, co w znacznym stopniu przyczyni się do budowania profili sensorycznych dzieci oraz ich właściwego funkcjonowania psychomotorycznego wraz z tworzeniem środowiska stymulującego prawidłowy rozwój. A przestrzeń wokół przedszkola zyska nową jakość, na miarę XXI wieku, która stanowić będzie miejsce godne reprezentowania i nabierania doświadczeń nie tylko przez dzieci, ale również dorosłych.

Beneficjenci

• Dzieci i rodzice z Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach, które jest największą placówką przedszkolną w Gminie Police, liczącą 11 oddziałów
• Dzieci z innych gminnych przedszkoli w ramach spotkań otwartych
• Uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej
• Dzieci z Rady Osiedlowej nr 7 w Policach
• Społeczność lokalna z małymi dziećmi
• Nauczyciele przedszkoli i klas edukacji wczesnoszkolnej w ramach szkoleń z edukacji sensorycznej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
11. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę7 000 zł
22. Przygotowanie terenu pod budowę - wykonanie robót ziemnych, montaż dwóch lamp zewnętrznych50 000 zł
33. Demontaż starych urządzeń, przeniesienie nowszych, mniej zniszczonych w nowe miejsca8 000 zł
44. Wykonanie nowej nawierzchni i zadaszenia wzdłuż południowej strony przedszkola130 000 zł
55. Zakup i montaż elementów stałych „ogrodu sensorycznego”190 000 zł
66. Zakup i montaż ozdobnej tablicy informacyjnej z nazwą ogrodu i regulaminem korzystania 3 000 zł
77. Zakup i montaż elementów małej architektury10 000 zł
88. Zakup i montaż garażu do przechowywania sprzętu zabawowego4 000 zł
99. Zakup drobnych elementów i urządzeń do zabaw sensorycznych30 000 zł
1010. Wyrównanie terenu, prace porządkowe, posianie trawy15 000 zł
Łącznie: 447 000 zł