Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 11

11. Modernizacja świetlicy Rady Osiedla nr 4 Dąbrówka w Policach


Lokalizacja

Police, ul. Piaskowa 49 dobudowa sali do świetlicy na działce 3245 i w większej części na działce 3244. Dołączamy zdjęcie budynku świetlicy z przyległą działką.

Skrócony opis zadania

Dobudowa sali do budynku świetlicy mieszczącej się przy ul. Piaskowej nr 49, z przeznaczeniem na działalność Klubu Młodzieżowego i Klubu Seniora. Powierzchnia dobudowy do 100 m2, osobne wejście do sali, połączenie drzwiami ze świetlicą dla dzieci, ogrzewanie, dach spadowy, sieć internetowa i tv.

Opis projektu

Od 2005r. Klub Młodzieżowy i Klub Seniora prowadzimy w pomieszczeniach OSiR przy ul. Piaskowej 97. Zarządzamy dwoma lokalami co dodaje nam większych kosztów finansowych na prowadzenie tych obiektów. Naszą działalność na rzec dzieci i seniorów łatwiej byłoby prowadzić w jednym budynku, w którym mieściłyby się: biuro Rady, świetlica dla małych dzieci oraz pomieszczenie na Klub Młodzieżowy i Klub Seniora. Jednocześnie zwolnilibyśmy zajmowany lokal w budynku OSiR przy ul. Piaskowej 97. Dodatkowo sala dawałaby większą możliwość na spotkania z mieszkańcami w większym gronie, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej (spotkania z ciekawymi ludźmi, wystawy twórców), a nawet lepsze warunki na lokal wyborczy.

Cel zadania

a. powiększony lokal świetlicowy przy ul. Piaskowej 49 będzie w szerszym stopniu służył mieszkańcom osiedla Dąbrówka w Policach.
b. dobudowa dodatkowego pomieszczenia świetlicowego przy budynku Rady przy ul. Piaskowej 49 pozwoli na :
- obniżenia kosztów eksploatacji obecnie zajmowanych dwóch lokali przy ul. Piaskowej 49 i 97,
- zwolni lokal obecnie przez Radę zajmowany dla potrzeb OSiR,
- ułatwi pracę merytoryczną Rady, nadzór nad obiektem i nadzór nad prowadzeniem świetlicy dla dzieci, Klubu Młodzieżowego i Klubu Seniora,
- stworzy lepsze warunki jako lokal do spotkań i zebrań z mieszkańcami osiedla Dąbrówka oraz jako lokal wyborczy,
- pozwoli na szersze rozwinięcie działalności kulturowo - oświatowej na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych,
- lokal będzie w całości znajdować się na terenie osiedla Dąbrówka.

Beneficjenci

Dzieci, młodzież, seniorzy i pozostali mieszkańcy osiedla Dąbrówka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Dokumentacja projektowa40 000 zł
2Modernizacja budynku 450 000 zł
3Wyposażenie sali60 000 zł
Łącznie: 550 000 zł