Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9

9. Bezpieczny strażak. Wyposażenie strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży w środki ochrony indywidualnej.


Lokalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieży
ul. Kopernika 11, 72-020 Trzebież

Skrócony opis zadania

Przedmiotem zadania jest zakup zestawów wyposażenia osobistego dla strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży. Odpowiednie zabezpieczenie ma ogromny wpływ na efektywność i bezpieczeństwo ratownika narażającego swoje zdrowie i życie podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

Opis projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebieży swoje początki datuje na 1946 rok. Nasza jednostka należy do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, co oprócz korzyści, przynosi również obowiązki, m.in. wymaganie ciągłej gotowości bojowej. Wstępując w szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej, ratownicy walczą z pożarami, klęskami żywiołowymi, udzielają pomocy ofiarom wypadków – ratują ludzi i ich dobytek, często narażając własne zdrowie i życie, a swój wkład pracy traktują jako misję niesienia pomocy bliźniemu. Bardzo istotne jest zatem odpowiednie wyposażenie strażaków w środki ochrony indywidualnej, gwarantujące im ochronę podczas prowadzonych działań. Podstawowe środki ochrony indywidualnej, tj.: mundury specjalne, hełmy, rękawice oraz specjalistyczne obuwie ochronne, będące na wyposażeniu Naszej jednostki, są w większości wyeksploatowane i nie nadają się do użytku.
Strażacy ochotnicy często są wsparciem dla jednostek zawodowych, ale również samodzielnie prowadzą działania ratowniczo-gaśnicze. Często są najbliżej miejsca wypadku, czy też pożaru i jako pierwsi zabezpieczają teren oraz udzielają pierwszej pomocy. Pełniąca całodobowy dyżur, najbliższa jednostka Państwowej Straży Pożarnej, obejmuje swoim działaniem teren całego powiatu, który jest dosyć rozległym terenem. Miejscowość Trzebież jest oddalona od Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Policach o około 15 km. Prowadząc działania w odległych miejscowościach, położonych na południu Powiatu Polickiego, dystans jaki musi pokonać Państwowa Straż Pożarna dochodzi nawet do 45 km. Czas dojazdu jednostek tak oddalonych wynosi około 50 min. W takich sytuacjach gotowość Ochotniczych Straży Pożarnych i ich sprawne działanie jest bezcenne.

Cel zadania

Zakup środków ochrony indywidualnej zapewni bezpieczeństwo druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży podczas prowadzonych, często niebezpiecznych działań, narażających ich życie i zdrowie. Ponadto zapewni im komfort pracy, co jest szczególnie istotne, ponieważ strażacy biorą udział w wielogodzinnych działaniach na miejscu zdarzenia w pełnym umundurowaniu, niezależnie od pory dnia oraz warunków atmosferycznych.

Beneficjenci

Odpowiednie wyposażenie w sprzęt ochrony indywidualnej przyniesie bezpośrednio niewymierne korzyści druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży, a pośrednio z realizacji projektu skorzystają mieszkańcy całej gminy Police. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” – to hasło na sztandarach OSP, które potwierdza społeczną rolę strażaków ochotników.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ubranie specjalne Rosenbauer Fire Max SF 3-cz - 12 szt.47 400 zł
2Obuwie bojowe TWISTER NEW z membraną - 12 szt.13 461,12 zł
3Rękawice SAFE GRIP III złoty NOMEX mankiet - 12 szt.5 455,32 zł
4Hełm Rosenbauer Heros TITAN wraz z wyposażeniem dodatkowym - 12 szt.25 486,32 zł
Łącznie: 91 802,76 zł