Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 1

1. "Naukowy zakątek" na terenie ogrodu Przedszkola Publicznego w Tanowie


Lokalizacja

Przedszkole Publiczne w Tanowie przy ul. Szczecińskiej 70 w Tanowie, sołectwo Tanowo, nr działki 301 (obręb 0009) - teren ogrodu przedszkolnego

Skrócony opis zadania

Wprowadzenie innowacyjnego wyposażenia na przedszkolnym placu zabaw to alternatywa dla tradycyjnych form spędzania przez dzieci czasu na świeżym powietrzu. Urządzenia naukowe, sensoryczne i muzyczne stworzą bezpieczną i kreatywną przestrzeń do poznawania zjawisk fizycznych, przyrodniczych w praktyce

Opis projektu

Huśtawki, zjeżdżalnie czy piaskownice są niezaprzeczalnie niezwykle ważne w rozwoju małego dziecka, jednakże poznawanie świata za pomocą różnych zmysłów jest równie istotne i potrzebne. Plac zabaw powinien łączyć obie te funkcje, więc warto w tą przestrzeń wprowadzać innowacyjne rozwiązania. Działanie poprzez doświadczenie zachęca do eksperymentowania z nauką, angażuje wszystkie zmysły i pobudza do samodzielnego zdobywania wiedzy. Powiększenie asortymentu placu o stanowiska doświadczalne zwiększy jego funkcjonalność i atrakcyjność oraz zapewni dzieciom szersze możliwości obcowania ze zjawiskami fizycznymi czy przyrodniczymi w praktyce. Najpełniej uczymy się przez doświadczenie, więc zapewnienie dzieciom takiej możliwości wpłynie pozytywnie na ich umiejętności poznawcze. Dzieci będą mogły wspólnie eksperymentować i odkrywać zagadki, co stanowi doskonałą formę wspólnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Proponujemy aby były to urządzenia pozwalające na przeprowadzanie eksperymentów przez dzieci i dostarczanie im wiedzy na temat zachodzących w przyrodzie zjawisk fizycznych – np. wir wodny, głuchy telefon oraz opierające się na zjawiskach optycznych np. kalejdoskop czy poklatkowy film animowany. W naukowym placu zabaw nie może zabraknąć również elementów wspierających edukację matematyczną, takich jak loteryjka liczbowa. Urządzenia zamontowane na placu nie będą wymagały wyrównywania terenu ani skomplikowanych prac ziemnych. Do montażu tych urządzeń nie jest konieczne stosowanie nawierzchni bezpiecznych, co znacznie obniża koszt całej inwestycji. Ich konstrukcje wykonane są ze stali ocynkowanej i malowane proszkowo, dzięki czemu urządzenia są wytrzymałe na warunki atmosferyczne i nie wymagają takiej konserwacji jak drewniane place zabaw.
Obecny plac zabaw jest stale konserwowany i modernizowany, stare drewniane elementy są usuwane, jednakże zapewnia on głównie możliwości do rozwijania sprawności motorycznej dzieci. Wyposażenie placu w elementy stymulujące rozwój poznawczy zwiększą jego atrakcyjność i pozwolą dzieciom na odkrywcze i nieszablonowe spędzanie czasu na świeżym powietrzu. Ze względu na położenie Przedszkola (teren wiejski) dostęp do niektórych obiektów kulturalnych i naukowych, położonych nawet w obrębie gminy, jest dla dzieci z tej placówki utrudniony. Warto więc zadbać o ich wszechstronny rozwój zagospodarowując korzystniej duży teren przedszkolnego ogrodu.

Etapy realizacji zadania:
1. Wykonanie projektu rozmieszczenia nowych elementów
2. Wybór urządzeń i wykonawcy
3. Montaż poszczególnych urządzeń

Cel zadania

Zabawa w tak zorganizowanej przestrzeni pozwoli na angażowanie wszystkie zmysłów i wszechstronną stymulację rozwoju dziecka. W takim ogrodzie dziecko będzie zainteresowane eksperymentowaniem z nauką, pozna działanie zjawisk fizycznych czy przyrodniczych w praktyce – bez zbędnej teorii. Ze względu na dostosowanie urządzeń do korzystania z nich zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci będzie można do eksperymentowania zachęcić całą rodzinę. Dzieci zyskają bezpieczne miejsce, pobudzające je do samodzielnego działania i zdobywania wiedzy naukowej. Ponadto tak wyposażony plac zabaw zwiększy szanse edukacyjne dzieci z terenu wiejskiego sołectwa Tanowa, stanie się idealnym miejscem spotkań do wzmacniania więzi rodzinnych i zacieśniania współpracy między placówkami oświatowymi w gminie.

Beneficjenci

Dzieci i rodzice z Przedszkola Publicznego w Tanowie
Dzieci z innych przedszkoli położonych na terenie gminy w ramach planowanych spotkań
(w tym dzieci niepełnosprawne z SOSW w Tanowie)
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie w ramach planowanych spotkań
Społeczność lokalna w ramach festynów, spotkań i wydarzeń kulturalnych organizowanych na terenie przedszkola

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Usługa projektowa5 000 zł
2Zakup i montaż elementów naukowego placu zabaw47 000 zł
Łącznie: 52 000 zł