Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5

5. Projekt zadaszenia kortu tenisowego w Policach


Lokalizacja

Planowana lokalizacja kortu tenisowego to obszar kompleksu sportowego przy ul. Siedleckiej w Policach, przy stadionie piłkarskim „Chemika Police” (nr ewidencyjny działki to: 2239/6 Bz).

Skrócony opis zadania

Zadanie polega na zadaszeniu już istniejącego kortu tenisowego, który umożliwi prowadzenie zajęć nauki gry w tenisa dla dzieci i młodzieży zamieszkujących Gminę Police oraz rekreację ruchową pozostałych mieszkańców Gminy Police; niezależnie od warunków pogodowych przez cały rok.  

Opis projektu

Z roku na rok tenis ziemny staje się coraz bardziej popularnym sportem. Niestety za wzrostem popularności tego sportu nie idą konkretne działania, które umożliwiłyby jego rozwój. Gmina Police w żaden sposób nie wyróżnia się na tym tle względem reszty kraju o czym świadczą następujące PROBLEMY:
- niewystarczająca ilość ogólnodostępnych całorocznych kortów tenisowych- autorzy wniosku są jednocześnie członkami tenisowego stowarzyszenia zwykłego „SMECZ”, które zarządza 3 sezonowymi kortami ceglanymi ulokowanymi przy stadionie CHEMIKA. Rocznie z naszych kortów korzysta ok 150os. O ile w sezonie letnim nie ma większych problemów z infrastrukturą tenisową (za wyjątkiem dni deszczowych) o tyle w porze jesienno-zimowej występuje bardzo duży problem z grą w tenisa, gdyż sport ten można uprawiać tylko i wyłącznie w obiektach krytych wyposażonych w ogrzewanie. Wprawdzie na terenie Gminy Police istnieje obiekt całoroczny (2 korty), jednakże jest zarządzany przez osobę prywatną i obowiązują na nim stawki rynkowe (ok. 40zł/h- w Szczecinie cena za godzinę gry waha się w zależności od standardu obiektu jak i dni tygodnia od 50 do 100zł).  

- wysokie koszty uprawiania tenisa ziemnego- uprawianie tenisa poza strojem sportowym oraz rakietą wymaga przede wszystkim ponoszenia kosztów związanych z najmem kortu. Nasze stowarzyszenie od dzieci i młodzieży nie pobiera opłat za użytkowanie kortów, natomiast od osób dorosłych niewielką składkę roczną (wynosi ona 300 zł rocznie), która umożliwia ponoszenie bieżących kosztów (mączka, woda, drobne naprawy etc.). Stąd też dla wielu mieszkańców Gminy Police jesteśmy jedyną możliwością uprawiania tenisa ziemnego, gdyż na komercyjnych kortach tenisowych cena za godzinę gry w sezonie zimowym waha się w przedziale 40-100 zł co dla niektórych (zwłaszcza dzieci i młodzieży z ubogich rodzin) jest barierą nie do przejścia.

- coraz gorszy stan zdrowia najmłodszego pokolenia- coraz większa liczba dzieci w Policach boryka się z nadwagą i otyłością, co jest związane z niezdrowym odżywianiem się (fast foody) i preferowaniem siedzącego trybu życia (komputer, telewizja, internet). Potwierdzają to nie tylko nasze obserwacje, ale również konkretne raporty jak np. raport Najwyższej Izby Kontroli pt. „Informacja o wynikach kontroli realizacji zadań w zakresie zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży szkolnej”

- oraz wiele innych

Chcielibyśmy zaznaczyć, iż gdyby udało się uzyskać finansowanie budowy krytego kortu wraz zadaszeniem, Gmina Police nie byłaby zobowiązana do łożenia na późniejsze utrzymanie inwestycji, gdyż utrzymywalibyśmy ją z własnych składek członkowskich oraz wolontariackiej pracy naszych członków. Korty na całym świecie wymagają zarządzania i dbania o ich należyty stan. Te obowiązki przejęłoby stowarzyszenie „SMECZ”.

Cel zadania

Naszym głównym celem jest „popularyzacja tenisa wśród mieszkańców Gminy Police (ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży) poprzez umożliwienie im uprawiania tenisa w sezonie jesienno-zimowym przy minimalnych nakładach finansowych z ich strony; poprzez zadaszenie kortu tenisowego przy ul. Siedleckiej do końca 2021r.”

Beneficjenci

Beneficjentami inwestycji będą 2 grupy:
- dzieci i młodzież zamieszkali obszar Gminy Police będący w wieku szkolnym. Jest to grupa, która w pierwszej kolejności i w największym stopniu skorzysta z wybudowanego całorocznego kortu. Otóż działania naszego stowarzyszenia kładą główny nacisk na szkolenie właśnie tej grupy. Przejawia się to prowadzeniem całorocznych szkoleń dla dzieci i młodzieży udzielając im lekcji gry w tenisa.
- pozostali mieszkańcy Gminy Police- z nowo wybudowanego kortu skorzystają również pozostali mieszkańcy gminy niezależnie od wieku i płci. Na naszych kortach grywają zarówno studenci, osoby w wieku aktywności zawodowej jak i emeryci, kobiety i mężczyźni. Dodatkowy kort pozwoliłby nam zwiększyć liczbę aktywnych tenisistów w naszej gminie w sezonie jesienno zimowym, gdyż niestety nasze obecne zaplecze infrastrukturalne nie pozwala na dalszy rozwój.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prace projektowo - geodezyjne6 000 zł
2Przygotowanie terenu pod montaż zadaszenia6 000 zł
3Dostawa i montaż kompletnej systemowej konstrukcji hali244 000 zł
4Instalacja Oświetleniowa LED wraz z okablowaniem19 000 zł
5Instalacja systemu grzewczego hali25 000 zł
Łącznie: 300 000 zł