Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 4

4. Kompleks rekreacyjny w miejscowości Dębostrów - przebudowa wiaty piknikowej oraz zakup tablic informacyjnych.


Lokalizacja

Wiata piknikowa - teren przy świetlicy wiejskiej, Dębostrów 30, działka nr 268
Tablice informacyjne - działki nr 333, 209, 268, 455.

Skrócony opis zadania

Głównym celem zadania jest polepszenie wizerunku wsi. Stworzenie strefy rekreacyjnej w Dębostrowie zapoczątkuje przebudowa wiaty piknikowej, w pobliżu placu zabaw. Tablice informacyjne będą służyły komunikacji sołtysa oraz pozostałych organów samorządu terytorialnego z mieszkańcami sołectwa.

Opis projektu

Powstanie strefy kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Dębostrów umożliwi stworzenie miejsca do wspólnego spędzania czasu w gronie rodziny czy przyjaciół. Realizacja powyższego zadania przyczyni się do wzrostu aktywności społecznej mieszkańców, umożliwi integrację oraz zapewni miejsce do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Jest to świadoma integracja łącząca pokolenia. Finalizacja projektów umożliwi zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców Sołectwa Dębostrów.  
Tablice informacyjne ułatwia komunikację między innymi z osobami starszymi, które mają utrudniony dostęp np. do komputera czy internetu.

Cel zadania

Budowany kompleks rekreacyjny w najbliższej przyszłości stanie się miejscem rodzinnych spotkań, spacerów, rekreacji, wypoczynku i i rozwijania sprawności fizycznej. Planujemy sukcesywnie zwiększać ofertę kompleksu poprzez m.in. budowę grilla, obsadzenie terenu krzewami, doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej.
Realizacja zamierzonego zadania umożliwi stworzenie miejsca, w którym mieszkańcy będą mogli miło spędzać czas, a plac zabaw, który jest w pobliżu całkowicie temu sprzyja.
Tablice informacyjne zapewnią przede wszystkim komunikację sołtysa oraz pozostałych organów samorządu terytorialnego z mieszkańcami sołectwa.
Projekt na stałe wpisze się w przestrzeń publiczną sołectwa, poprawi wizerunek i estetykę wsi.

Beneficjenci

Z realizacji zadania będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Dębostrowa oraz pobliskich miejscowości. Projekt przeznaczony jest dla grup wszystkich społecznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przebudowa wiaty piknikowej (m.in. projekt, montaż, ławostoły)38 130 zł
2Tablice informacyjne (m.in. tablice, montaż, słupki)10 515,58 zł
Łącznie: 48 645,58 zł