Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7

7. Budowa zadaszonej wiaty drewnianej w Trzeszczynie.


Lokalizacja

Trzeszczyn ul. Kościuszki 34a
Teren rekreacyjny przy świetlicy - obręb Trzeszczyn, Gmina Police, działka numer 334/15 .

Skrócony opis zadania

Rozbudowa terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa - postawienie drewnianej  wiaty w sąsiedztwie paleniska.

Opis projektu

W 2018 roku w sołectwie w ramach grantów z Urzędu Marszałkowskiego został zagospodarowany  teren zewnętrzny przy świetlicy. Powstało miejsce do grillowania z małą infrastrukturą, która nadzień dzisiejszy mogłaby być lepiej wykorzystywana.  Na dzień dzisiejszy spotkania mieszkańców na terenie przeznaczonym do grillowania uzależnione są od panujących warunków atmosferycznych. Wybudowanie zadaszonej wiaty pozwoliłoby na wydłużenie sezonu grillowego, integrację przy stołach oraz wzbogaciłoby oferty sołectwa.

Cel zadania

* aktywizacja lokalnej społeczności
* integracja
* budowanie więzi społecznych
* podnoszenie jakości życia mieszkańców
* promowanie sołectwa przez poprawę wizerunku zewnętrznego
* zwiększenie atrakcyjności sołectwa

Beneficjenci

Mieszkańcy Sołectwa Trzeszczyn plus mieszkańcy Gminy Police jako uczestnicy ruchu rowerowego ścieżki przechodzącej w sąsiedztwie świetlicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1przygotowaniem terenu / polbruk 15 000 zł
2drewniana wiata19 900 zł
3transport i montaż4 500 zł
4dodatkowe 2 kamery monitoringu plus oświetlenie2 800 zł
5nasadzenia i podłoże dekoracyjne1 500 zł
6przygotowanie dokumentacji projektowej5 000 zł
Łącznie: 48 700 zł