projekt nr 3

3. Budowa „Ogrodu sensorycznego” - integracji zmysłów na terenie placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach przy ul. Przyjaźni 1


Lokalizacja

Lokalizacja zadania to teren placu zabaw należący do Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach ul. Przyjaźni 1. Jest w trwałym zarządzie placówki. Należy do Gminy Police: Police ul. Przyjaźni 1, działka nr 3219, obręb 16 Police.

Skrócony opis zadania

Celem realizacji projektu jest stworzenie terenu o dużej wartości poznawczej, polegającej na wzmacnianiu rozwoju w zakresie integracji zmysłów. Nowatorski pomysł przeznaczony do stymulacji sensorycznej i terapii zabawą poprzez dostarczanie wielu wrażeń zmysłowych sprzyjających rozwojowi dziecka.

Opis projektu

Wzmacnianie roli integracji sensorycznej jest nie do przecenienia. Zadaniem dorosłych jest stwarzanie maksymalnej ilości sytuacji wpływających na rozwój sensoryczny dzieci. Uwzględniając wieloletnie doświadczenie pedagogiczne stwierdzam, iż istnieje bezwzględna konieczność wzmacniania rozwoju dzieci w wieku do 7 lat w zakresie rozwoju integracji zmysłów, w szczególności w dobie uzależnienia od mediów, coraz krótszego spędzania czasu na świeżym powietrzu. „Ogród sensoryczny” może być właśnie takim miejscem zmysłowych doświadczeń, może przyczyniać się do rozwoju psychicznego i fizycznego małych dzieci. Budowa różnorodnych urządzeń na terenie ogrodu oraz późniejsze zabawy dzieci będą stymulować ich rozwój sensomotoryczny polegający na różnego rodzaju aktywnościach stymulujących wszystkie zmysły. Umiejscowienie pomysłu, w warunkach naturalnych, w miejscu przypominającym ogród, będzie  kolejnym pozytywnym czynnikiem wpływającym na rozwój dzieci.
Budowa „Ogrodu sensorycznego” zakłada przeorganizowanie obecnego stanu placu zabaw zlokalizowanego na terenie działki zajmowanej przez Przedszkole Publiczne nr 11 w Policach przy ul. Przyjaźni 1. Niektóre z najstarszych elementów zabudowy trzeba będzie usunąć, nowsze przenieść w inne miejsca tak, aby zsynchronizować z całością. Przeprojektowany teren będzie bardziej funkcjonalny i lepiej dostępny dla użytkowników. Wzdłuż okien sal zabawowych, z których można bezpośrednio wychodzić do ogrodu, rozciąga się stara nawierzchnia betonowa zakończona krawężnikiem. Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i zmianę sposobu użytkowania, należy wymienić tę część na nową nawierzchnię komunikacyjną.  Aby wybrany teren mógł być użytkowany nie tylko w sezonie wiosny i lata, proponujemy częściowe zadaszenie lekką konstrukcją drewnianą. Tak przygotowany teren można wykorzystać do utworzenia  „pokojów działań sensorycznych”. Obecnie, w środkowej części placu, jest wolna przestrzeń, na której można stworzyć „centrum ogrodu”. Dodatkowo, aby powiększyć teren, można zlikwidować dwie stare piaskownice pozostawiając trzecią i doskonaląc jej wygląd tak, aby pasował do całości projektu. Jej punktem centralnym będzie wyznaczony krąg z siedziskami dookoła oraz czteroma domkami – chatami wokół do tworzenia doznań sensorycznych oraz zabaw integracyjnych. W czterech rogach, za okręgiem, ustawione będą stabilne belki z hakami do zamocowania brezentowego zadaszenia w razie nadmiernego słońca lub deszczu. W domkach będą stały skrzynie skarbów, pudła tajemnic  do zabaw sensorycznych oraz dodatkowe stoliki do działań precyzyjnych.  Między domkami warto zamontować ścieżki sensoryczne, tunele i liny łączące poszczególne elementy tak, aby tworzyły całość. Warto również połączyć je z przestrzenią między drzewami znajdującymi się wzdłuż ogrodzenia, z wykorzystaniem zaplanowanych torów przeszkód wzmacniających doznania ruchowe. Między wszystkimi elementami zamontowanymi na terenie ogrodu powinny prowadzić utwardzone ścieżki, między którymi należy wyrównać teren, posiać lub wyłożyć trawę. „Stare” elementy zabawowe w najlepszym stanie warto odnowić i wkomponować w całość projektu. Ze względu na proekologiczne działania placówki proponujemy wykorzystanie jako budulca naturalnego drewna odpowiednio przygotowanego do wieloletniego użytkowania w warunkach zewnętrznych. Dopełnieniem całości będzie montaż małej architektury: ławek i koszy na śmieci oraz dwóch lamp zewnętrznych oświetlających ogród wieczorami.
Etapy realizacji zadania
1) Wykonanie projektu wg obowiązujących norm i przepisów
2) Uzyskanie pozwolenia na budowę
3) Wybór wykonawcy  
4) Przygotowanie terenu pod budowę
5) Demontaż starych urządzeń, przeniesienie nowszych, mniej zniszczonych w nowe miejsca
6) Montaż poszczególnych elementów „wioski sensorycznej” wraz z nowym zagospodarowaniem terenu
7) Montaż tablicy informacyjnej z nazwą i regulaminem korzystania z „ogrodu”
8) Montaż elementów małej architektury
9) Wzbogacenie „ogrodu” w elementy do zabaw sensorycznych
Ze względu na wysokie walory edukacyjne planowanego projektu jesteśmy przekonani o dużej jego wartości, dzięki której może służyć m. in. młodszym mieszkańcom naszego osiedla, a teren ogrodu stanie się przestrzenią zaplanowaną na miarę XXI. wieku.

Cel zadania

Wizyty w „Ogrodzie sensorycznym” z pozostawieniem dzieciom tzw. „wolnej ręki” będą świetnym „treningiem sensorycznym” z dostarczaniem bodźców wszystkim zmysłowym układom sensorycznym, co w znacznym stopniu przyczyni się do właściwego funkcjonowania psychomotorycznego wraz z tworzeniem środowiska stymulującego prawidłowy, wszechstronny rozwój. A przestrzeń wokół przedszkola zyska nową jakość, na miarę XXI wieku, która stanowić będzie miejsce godne reprezentowania i nabierania doświadczeń nie tylko przez dzieci, ale również dorosłych.

Beneficjenci

• Dzieci i rodzice z Przedszkola Publicznego nr 11 w Policach, które jest największą placówką przedszkolną w Gminie Police
• Dzieci z innych gminnych przedszkoli w ramach spotkań otwartych
• Uczniowie z edukacji wczesnoszkolnej w ramach spotkań planowanych
• Dzieci z Rady Osiedlowej nr 6 i 7 w Policach
• Społeczność lokalna z małymi dziećmi
• Nauczyciele przedszkoli i klas edukacji wczesnoszkolnej w ramach spotkań otwartych i szkoleń z edukacji sensorycznej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę6 000 zł
2Przygotowanie terenu pod budowę - wykonanie robót ziemnych, montaż dwóch lamp zewnętrznych40 000 zł
3Demontaż starych urządzeń, przeniesienie nowszych, mniej zniszczonych w nowe miejsca7 000 zł
4Wykonanie nowej nawierzchni i zadaszenia wzdłuż południowej strony budynku120 000 zł
5Zakup i montaż elementów stałych „ogrodu sensorycznego”180 000 zł
6Zakup i montaż ozdobnej tablicy informacyjnej z nazwą ogrodu i regulaminem korzystania 2 000 zł
7Zakup i montaż elementów małej architektury7 000 zł
8Zakup i montaż garażu do przechowywania sprzętu zabawowego3 000 zł
9Zakup drobnych elementów i urządzeń do zabaw sensorycznych20 000 zł
10Wyrównanie terenu, prace porządkowe, wysiew trawy12 000 zł
Łącznie: 397 000 zł